Fra papirløs til fri

Hun giftet seg med en sukumbasi uten å vite det, og fikk et liv preget av bekymring og angst for fremtiden. Nå er det snudd til håp.

Tekst Emilie Løvås Wang 
Foto Emilie Løvås Wang og Bjørn Aron Rydland

Mangali Tamang viser stolt fram huset sitt, og skjøtet som beviser at de eier tomten. Barna stikker hodene fram i døråpningen, og en katt løper inn i huset. Det hviler fred og bekymringsløshet over stedet. 

Ektemannens familie var tre generasjoner sukumbasi – jordløse. Da hun giftet seg inn i det jordløse livet gav hun med det samme avkall på egne meninger, respekt og drømmer for framtiden. De hadde ingen tilhørighet noe sted, fikk ikke snakke i forsamlinger, de kunne bare svare «ja» eller «nei» om de ble snakket til. Hennes største bekymring var å ikke vite hvor lenge de fikk bo i bambushytta de hadde satt opp, for kun så lenge det var behov for mannens enkle snekkerkunnskaper ble de ikke bortvist. De kjempet en stadig kamp for tilværelsen og for å brødfø familien.

Etter forhandlinger med sykehuset etter jordskjelvet i 2015 gav en familie i Katmandu fra seg et jordstykke stort nok til to enkle, men selveide hus. De nye beboerne fikk være med på byggingen selv. De har slik opparbeidet seg fagbrev, et bevis på at de kan bygge jordskjelvsikre hus. 

Nå jobber mannen til Mangali som faglært snekker i nabofylket, Solu, og tjener gode penger til familien. Familien har fått seg en ku som senere også fikk en kalv, i tillegg til et par høner. 

– Tidligere hadde jeg aldri turt å drømme om noe av dette, sier Mangali. – Nå drømmer jeg om å investere i et par geiter som kan gi god avkastning når de får geitekillinger.

Barna får nå gå på skole, Mangali er medlem i landsbyens kvinnegruppe, og sitter i skogsstyret. Den største forandringen det nye livet har gitt er likevel at hun ikke lenger bærer på angst. 

– Til tross for friheten jeg har fått er det vanskelig å venne seg til å ikke se på meg selv som sukumbasi lenger, ler hun sammen med de andre kvinnene. 

Teksten er skrevet av studenter på linjen Global Disippel – Story&Media ved Gå Ut Senteret. 

Relatert innhold

«Hva skjer med prosjektene nå?»

– Vi har et ansvar for de menneskene vi jobber med i misjonslandene våre. Det ansvaret håper jeg også at folk vil være med å bære med oss, selv om noe av arbeidet er redusert og det er restriksjoner og nedstengninger i mange områder, sier Internasjonal leder Tore Bjørsvik.

Read article "«Hva skjer med prosjektene nå?»"

Nytt prosjekt i Nepal!

17 lokale medarbeidere går nå fra hus til hus i Nepal for å kartlegge husholdninger med funksjonshemmede i familien. I år startet et nytt prosjekt for å fremme funksjonshemmedes rettigheter.

Read article "Nytt prosjekt i Nepal!"

Ny generalsekretær i Normisjon

BiG-rektor Kjetil Vestel Haga (50) overtar som generalsekretær i Normisjon etter Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

Read article "Ny generalsekretær i Normisjon"