Gikk live i 24-timer for India

Fredag var ca 220 elever og 30 ansatte på Danvik folkehøyskole i sving for å samle inn penger til Normisjonssprosjekt i India

Tekst: Normisjon – Foto: Danvik fhs – Publisert: 06.05.22

Gjennom flere år har Danvik folkehøyskole støttet yrkesskolen Lahanti Institute of Multiple Skills (LIMS)  i Dumka, India gjennom Acta – barn og unge i Normisjon sitt giver-konsept for unge, kompis.

– 24 timer live for India har vært et utrolig morsomt prosjekt. Det har utfordret oss på mange ulike måter, men når man ser resultater er det verdt det! Det er også veldig fint å tenke på at det vi gjør, har stor innvirkning på andre menneskers liv. Vi har snakket om prosjektet igjennom året, og fått sett og lært om hva pengene vi samler inn går til, sier Synne Rauan (20).

I helgen samlet de inn over 180 000 kroner til prosjektet.

– Det er det fjerde året vi nå har 24 timer for India. I år var vi veldig redde for at vi ikke skulle få gjennomført det, i og med at det var høyt koronatrykk i februar. Heldigvis fikk vi flyttet på det. Nå ble det et felles avslutningsprosjekt med hele skolen, som er utrolig koselig, sier hun.

LIMS hjelper ungdom med å lære dem yrker eller andre praktiske håndtarbeidsfag, slik at de kan komme seg inn på trygge, bærekraftige og verdige arbeidsplasser. Skolen har også fokus på forbedrede levekår for de ansatte ved at de lønnes høyere enn tariff, får tilgang til helsetjenester og har innført barselpermisjoner.