Gir seg som generalsekretær

Anne Birgitta Langmoen Kvelland går av som generalsekretær i Normisjon ved årsskiftet.

25. mars 2020
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Eivind Horne/Sunniva Vikan

Generalsekretær i Normisjon Anne Birgitta Langmoen Kvelland. Foto: Eivind Horne

– Anne Birgitta Langmoen Kvelland har vært svært viktig for Normisjon i perioden hun har vært generalsekretær, sier landsstyreleder Hallgeir Solberg. – Hun har hatt en viktig funksjon ikke minst i omstillingsfasen organisasjonen har vært inne i de siste årene. 

Kvelland tiltrådte som generalsekretær i Normisjon i april 2014 og takket høsten 2018 ja til en forlengelse av sitt åremål fram til 1. april 2022. Nå takker hun altså av ved årsskiftet 2020/2021, om lag ett og et halvt år før åremålet løper ut. 

Landsstyreleder Hallgeir Solberg. Foto: Sunniva Vikan

Solberg sier at Kvelland har bidratt til å skape en kultur for samhandling og endring, og i hennes tid har det skjedd mye innenfor menighetsutvikling, vekst innen Soul Children-bevegelsen og kursopplegget med Agenda 1 som brukes både nasjonalt og internasjonalt. 

– Normisjon er takknemlig for det arbeidet Anne Birgitta har lagt ned i løpet av disse årene og samtidig har vi forståelse for at hun nå finner det riktig å avslutte sin tjeneste i Normisjon, sier Solberg. 

– Jeg har vært generalsekretær i en krevende fase av Normisjons historie. Vi har tatt tunge tak som har krevd mye energi. Jeg har fått gjort mye, vi har fått til mye sammen, og jeg har gitt alt jeg hadde, sier Kvelland. – I slutten av januar bestemte jeg derfor at det nå er tid for at noen andre tar over. 

Landsstyret i Normisjon skal nå starte prosessen med å finne Kvellands etterfølger. Leder Hallgeir Solberg sier at målet er å ha vedkommende på plass før Kvellands avgang ved årsskiftet.