Glimt av håp i Bangladesh

Fattigdom og pandemi til tross; familien Haaland opplever glimt av håp.

Familien Haaland er glade for å være tilbake i Bangladesh. Nå arbeider de med å videreføre oppgaver slik at arbeidet kan fortsette uten dem når de reiser hjem igjen til Norge i 2021.

oto: Familien Haaland. Publisert: 17.12.2020. Tekst: Kristin Winther Jørgensen

Gerd Eli, Hallgeir og barna Mathea (10), Jonathan (7) og Kristoffer (3) Haaland er endelig tilbake i Dhaka, Bangladesh, etter fire måneder koronafast i Bergen. I dag er familien på fem Normisjons eneste utsendinger som har reist tilbake igjen etter evakueringene i vår.

– Vi er veldig glade for å være tilbake i Dhaka. Det var tøft å plutselig måtte reise på kort varsel i vår, forteller ekteparet. Det fine med tiden i Norge var at de fikk tid sammen med venner og familie, poengterer de.

Retur
I vår skulle familien forsøke å etablere seg i Norge for en kort stund uten å vite når de kunne reise tilbake til Bangladesh.

– Vi hadde hele tiden en opplevelse av at vi skulle vært i Bangladesh. Gleden var stor da alt la seg til rette for at vi kunne returnere i slutten av august, sier Hallgeir. Familien erfarte at de ikke var ferdige med tjenesten og oppgavene i Bangladesh.

– Vi hadde et behov for å komme tilbake og videreføre oppgavene til andre siden vi etter planen skal dra hjem igjen til Norge sommeren 2021.

For oss som familie var det også viktig å få en mer planlagt avslutning på oppholdet.

Gerd Eli, Mathea og Jonathan på rickshawtur i Dhaka. Foto: Familien Haaland.

De reelle tallene
Dagens pandemisituasjon i Bangladesh fremstår på mange måter som forholdsvis normal, beskriver utsendingene.

– Smittetallene og dødstallene er lave. Det skyldes i stor grad at en nå tester færre enn før. Det er all grunn til å tro at de reelle sykdomstallene og dødstallene er betydelig høyere. Da myndighetene nå har begynt å ta betalt for testing, er det enda færre som ser poeng i å teste seg. En må betale for å få påvist en sykdom som det ikke er noen behandling for, men som medfører mange negative konsekvenser både sosialt og med tanke på arbeidsmuligheter. Mange kan ikke holde seg borte fra arbeid, de trenger inntektene for å greie seg.

I Bangladesh bor det over 160 millioner mennesker; noe som gjør sosial distanse utfordrende.

– Sosial distansering er vanskelig i verdens tettest befolkede land, og mange er ikke så opptatt av å bruke maske. Flere har ikke fått tilstrekkelig informasjon om hensiktmessigheten i de ulike tiltakene, sier Hallgeir.

Skolene er fortsatt stengt i Bangladesh så Haaland-barna bruker mye tid hjemme! Foto: Familien Haaland

Barn ute av skolen
Myndighetene i Bangladesh har valgt å holde skolene stengt.

– Vi vet ikke når de vil åpne igjen, men vi håper i januar 2021, for da starter et nytt skoleår for grunnskolen, sier ekteparet.

Mange barn i Bangladesh ser ut til å miste opp mot ett år av skolegangen sin på grunn av pandemien. Utsendingene er bekymret for de fattigste barna.

– Flere vil aldri komme seg tilbake på skolebenken, sier Gerd Eli.

Det at barna faller ut av skolen kan også bidra til at de giftes bort tidligere, påpeker hun.

– Organisasjoner som jobber med denne type problematikk forteller at de ser en økning av jenter som giftes bort tidlig.

Trygge hjem
Midt i alt dette ser Gerd Eli og Hallgeir at liv blir forvandlet i arbeidet deres. Gerd Eli forteller om liv som blir forvandlet i arbeidet hun driver gjennom prosjektet Trygg barndom.

– Det er et foreldreveiledningsprogram som i stor grad bygger på «International Child Development Program». De siste to årene har jeg i økende grad jobbet for å få dette opp å gå. Først måtte jeg gå gjennom treningen selv før jeg videre kunne bli veileder og etter hvert trener. Nå arbeider jeg for at vi skal få flere trenere som kan spre dette programmet.

For tiden er det 32 veiledere under kursing.

– De kommer fra fem forskjellige organisasjoner og jobber alle med familier og barn som lever i krevende omstendigheter. Gerd Eli forteller at når familier er under ekstra press på grunn av konflikt, sykdom, fattigdom eller traumatiske hendelser blir det å gi god omsorg ekstra krevende.

– Vi forsøker å hjelpe og støtte disse foreldrene slik at barna deres kan få en trygg barndom.

Det nytter!
Gerd Eli og Hallgeir synes det er oppmuntrende og trosstyrkende å se at Gud virker gjennom arbeidet de driver i Bangladesh.

– Vi ser at det betyr mye for menneskene her at noen i det hele tatt har valgt å dra fra livet sitt hjemme, for å være her og leve i deres land. For mange er det helt uforståelig, sier Gerd Eli.

Nylig var hun på besøk i en foreldregruppe knyttet til Trygg Barndom.

– Møter med enkeltmennesker er ofte de sterkeste vitnesbyrdene. For litt siden var jeg på besøk i en foreldregruppe som ble holdt av to veiledere som jeg har trent opp. Flere i gruppen fortalte om hvordan livene deres hadde forandret seg etter treningen.

Hun forteller om en familie som virkelig opplevde å få livene sine forandret.

– Det er veldig stort å få høre om store forandringer. Jeg takker Jesus for at Han har grepet inn i denne familien og føler meg ydmyk over å få være en del av dette.


Saken sto opprinnelig på trykk i misjonsmagasinet Ferskvare 4/2020.

Ønsker du å få Ferskvare gratis tilsendt i Posten? Du kan opprette et abonnement her.