God jul!

Å engasjere seg mer i noe vil aldri foregå uten konsekvenser. På den ene side finnes stor sannsynlighet for positiv livsutfoldelse – på den andre siden vil en måtte ofre noe. 

21. desember 2018
Tekst Stein Ole Kolstad Varhaug
Foto AdobeStock

Et dypere engasjement i andre menneskers liv kan fort vise seg å være sårbart, tidkrevende og relasjonelt utfordrende. Like fullt vil det være gevinster, ofte i form av delte gleder og sorger, hjelpende hender, ja, kanskje til og med økt livsglede. Jo dypere engasjementet blir, desto mer vil følelsesrepertoaret utvides. Å bli glad i noe eller noen har altså både en merverdi i positive opplevelser, og en kostnad i form av tvang til å tenke utover seg selv. 

Det er godt å kunne glede seg sammen, le av og med hverandre, dele tanker om fremtiden i fellesskap. Likedan kan det være vondt å være sårbar selv, se at noen du står nær lider, eller innse skuffelsen over at ikke alt ble slik en hadde tenkt. 

Vi er mange som er glad i Normisjon, som har engasjert oss dypt og vidt – både for at mennesker innen- og utenfor våre landegrenser skal bli kjent med Jesus, og for at vi skal kunne ha gode og sunne fellesskap. Vi har gitt både av tid, penger og engasjement for at Normisjon skal være et godt redskap for at flere skal erfare det vi selv har opplevd. Så har 2018 gitt oss nye toner i følelsesrepertoaret. Underskuddene har vært store, avisoverskriftene likedan. Hva nå – finnes det fremtid? Hvordan vil den se ut?

I julen får følelsene spille fritt. En glede, ikke bare for oss, men for hele folket: et barn er født! Vi undrer oss over hvem Han er, og lar oss utfordre av det radikale budskapet Han kom med. Glede, fred og kjærlighet så mye at repertoaret ikke bare får nye toner, men også nye oktaver.

Derfor: Mist ikke motet! Slik du ikke gir opp når en venn lider, er heller ikke dette tiden for å sette strek. Vi erkjenner utfordringene, anerkjenner hverandre, og engasjerer oss enda mer for å sikre at nye generasjoner og folkeslag får kjenne seg elsket og oppleve seg sendt av Gud til å fortelle nettopp det videre. Ja, det vil koste, men det vil også være til nytte og glede for mennesker over hele verden.

God jul!