Godt 2018 tross alt

I et år med økonomiske utfordringer og nedbemanninger ved hovedkontoret, har det også skjedd mye positivt i Normisjon.

15. februar 2019
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan

I årsrapporten for hovedkontorets avdelinger sammenfattes året 2018 som et år med store utfordringer, men der det også har vært mye å glede seg over.

– Identitetsprosessen som ble gjennomført i 2017 fikk i 2018 konkret utløp i en plan for videre arbeid, sier generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland. – Det er vi glade for.

Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland holder sitt visjonsforedrag for Normisjons generalforsamling i Grimstad, juli 2018

Kvelland trekker også fram som positivt at Normisjons økonomi i 2018 er blitt analysert og grundig kartlagt.

– Etter flere år med økonomiske utfordringer er en omstillingsprosess satt i gang i hele Normisjon, for å sikre økonomisk bærekraft i det arbeidet vi driver, sier Kvelland.

– Det store underskuddet har tvunget oss til å tenke nytt om måten vi driver på, og denne omstillingsprosessen vil påvirke oss i positiv retning, selv om vi selvsagt gjerne skulle vært de økonomiske utfordringene foruten.

I rapporten kan man også finne gode misjonsnyheter fra både inn- og utland.

– 12 nye menigheter/Norkirker er etablert eller har vært i ferd med å etableres i Norge i løpet av 2018, forteller Kvelland. – Det er vi selvsagt både takknemlige og glade for.

Soul Church ble etablert og arrangert hver måned i Storsalen. Gudstjenesten er utviklet i samarbeid med Soul Children, og har hatt suksess i Storsalen. I 2019 vil det bli arrangert Soul Church-gudstjenester også i Sandnes.

Et nytt internasjonalt prosjekt har kommet til i 2018: Håp for Tomora er en ny samarbeidspartner for Normisjon i Mali. Håp for Tomora jobber for å hindre at landsbyer tømmes for unge voksne menn som ønsker å søke lykken i Europa. Prosjektet har fått Digni-støtte og det rekrutteres en norsk utsending til prosjektet.

I 2018 ble også mye arbeid fullført og ferdigstilt. Dette gjelder både gjenoppbygging etter naturkatastrofer, som jordskjelvene i henholdsvis Nepal og Ecuador, og flommen i India og Bangladesh i 2017, og noen mer langsiktige prosjekter.

– Spesielt gledelig er det jo at vi nå er i mål med utbyggingen ved sykehuset i Okhaldhunga, selv om vi fortsatt støtter arbeid knyttet til sykehuset videre, avslutter generalsekretær Kvelland.

Du kan lese hele årsrapporten her.

Relatert innhold

«Hva skjer med prosjektene nå?»

– Vi har et ansvar for de menneskene vi jobber med i misjonslandene våre. Det ansvaret håper jeg også at folk vil være med å bære med oss, selv om noe av arbeidet er redusert og det er restriksjoner og nedstengninger i mange områder, sier Internasjonal leder Tore Bjørsvik.

Read article "«Hva skjer med prosjektene nå?»"

Nytt prosjekt i Nepal!

17 lokale medarbeidere går nå fra hus til hus i Nepal for å kartlegge husholdninger med funksjonshemmede i familien. I år startet et nytt prosjekt for å fremme funksjonshemmedes rettigheter.

Read article "Nytt prosjekt i Nepal!"

Ny generalsekretær i Normisjon

BiG-rektor Kjetil Vestel Haga (50) overtar som generalsekretær i Normisjon etter Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

Read article "Ny generalsekretær i Normisjon"