Godt 2018 tross alt

I et år med økonomiske utfordringer og nedbemanninger ved hovedkontoret, har det også skjedd mye positivt i Normisjon.

15. februar 2019
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan

I årsrapporten for hovedkontorets avdelinger sammenfattes året 2018 som et år med store utfordringer, men der det også har vært mye å glede seg over.

– Identitetsprosessen som ble gjennomført i 2017 fikk i 2018 konkret utløp i en plan for videre arbeid, sier generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland. – Det er vi glade for.

Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland holder sitt visjonsforedrag for Normisjons generalforsamling i Grimstad, juli 2018

Kvelland trekker også fram som positivt at Normisjons økonomi i 2018 er blitt analysert og grundig kartlagt.

– Etter flere år med økonomiske utfordringer er en omstillingsprosess satt i gang i hele Normisjon, for å sikre økonomisk bærekraft i det arbeidet vi driver, sier Kvelland.

– Det store underskuddet har tvunget oss til å tenke nytt om måten vi driver på, og denne omstillingsprosessen vil påvirke oss i positiv retning, selv om vi selvsagt gjerne skulle vært de økonomiske utfordringene foruten.

I rapporten kan man også finne gode misjonsnyheter fra både inn- og utland.

– 12 nye menigheter/Norkirker er etablert eller har vært i ferd med å etableres i Norge i løpet av 2018, forteller Kvelland. – Det er vi selvsagt både takknemlige og glade for.

Soul Church ble etablert og arrangert hver måned i Storsalen. Gudstjenesten er utviklet i samarbeid med Soul Children, og har hatt suksess i Storsalen. I 2019 vil det bli arrangert Soul Church-gudstjenester også i Sandnes.

Et nytt internasjonalt prosjekt har kommet til i 2018: Håp for Tomora er en ny samarbeidspartner for Normisjon i Mali. Håp for Tomora jobber for å hindre at landsbyer tømmes for unge voksne menn som ønsker å søke lykken i Europa. Prosjektet har fått Digni-støtte og det rekrutteres en norsk utsending til prosjektet.

I 2018 ble også mye arbeid fullført og ferdigstilt. Dette gjelder både gjenoppbygging etter naturkatastrofer, som jordskjelvene i henholdsvis Nepal og Ecuador, og flommen i India og Bangladesh i 2017, og noen mer langsiktige prosjekter.

– Spesielt gledelig er det jo at vi nå er i mål med utbyggingen ved sykehuset i Okhaldhunga, selv om vi fortsatt støtter arbeid knyttet til sykehuset videre, avslutter generalsekretær Kvelland.

Du kan lese hele årsrapporten her.

Relatert innhold

Fra papirløs til fri

Hun giftet seg med en jordløs uten å vite det, og fikk et liv preget av bekymring og angst for fremtiden. Nå er det snudd til håp.

Read article "Fra papirløs til fri"

Den hemmelige sangen

Hvordan driver vi misjon når det blir stadig farligere, og hvordan snakker vi om det vi må holde hemmelig?

Read article "Den hemmelige sangen"

Nye fellesskap er mogleg

I det gamle bedehuset frå 1923 på Sandane har det siste året vore yrande liv. Korleis har dette skjedd? 

Read article "Nye fellesskap er mogleg"