Hallgeir Solberg leder Normisjons landsstyre

Hallgeir Solberg ble valgt til ny leder av Normisjons landsstyre under Normisjons generalforsamling fredag. Han etterfølger Tormod Kleiven, som går av etter seks år.

13. juli 2018
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Privat

Nyvalgt landsstyreleder Tormod Kleiven 

– Jeg er overveldet og ydmyk over den tilliten som er blitt vist meg, sier Solberg.

Hallgeir Solberg er 63 år og bosatt i Kvål i Melhus kommune. Han var rektor ved Øya videregående skole fram til han gikk av med pensjon i 2017.

– En av utfordringene for Normisjon fremover er å dyrke fram gode fellesskap som gir rom for god og sann forkynnelse i ulike former, som både gir frimodighet gjennom trosfellesskap, men som også har en åpen og inkluderende holdning til de som ikke har trødd ned dørstokkene våre tidligere, sier Solberg.

Han fortalte da han ble innstilt til vervet at hans største inspirasjon for å la seg nominere var muligheten til å være med å elske fram mangfoldet i Normisjonsarbeidet.

Solberg har bakgrunn som kretsleder og i ulikt foreningsarbeid flere steder i landet. 

– Jeg vil arbeide for at Normisjon finner måter å øke sitt internasjonale engasjement, sier Solberg. – Skal vi være tro mot vår visjon, er det avgjørende viktig at vi gjør alt vi kan for at dette skal få større plass i vår bevissthet, men også i reell satsing.

Solberg ble valgt med 182 stemmer. Motkandidat Edgar Fredriksen fikk 87 stemmer.