Hallgeir Solberg leder Normisjons landsstyre

Hallgeir Solberg ble valgt til ny leder av Normisjons landsstyre under Normisjons generalforsamling fredag. Han etterfølger Tormod Kleiven, som går av etter seks år.

13. juli 2018
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Privat

Nyvalgt landsstyreleder Tormod Kleiven 

– Jeg er overveldet og ydmyk over den tilliten som er blitt vist meg, sier Solberg.

Hallgeir Solberg er 63 år og bosatt i Kvål i Melhus kommune. Han var rektor ved Øya videregående skole fram til han gikk av med pensjon i 2017.

– En av utfordringene for Normisjon fremover er å dyrke fram gode fellesskap som gir rom for god og sann forkynnelse i ulike former, som både gir frimodighet gjennom trosfellesskap, men som også har en åpen og inkluderende holdning til de som ikke har trødd ned dørstokkene våre tidligere, sier Solberg.

Han fortalte da han ble innstilt til vervet at hans største inspirasjon for å la seg nominere var muligheten til å være med å elske fram mangfoldet i Normisjonsarbeidet.

Solberg har bakgrunn som kretsleder og i ulikt foreningsarbeid flere steder i landet. 

– Jeg vil arbeide for at Normisjon finner måter å øke sitt internasjonale engasjement, sier Solberg. – Skal vi være tro mot vår visjon, er det avgjørende viktig at vi gjør alt vi kan for at dette skal få større plass i vår bevissthet, men også i reell satsing.

Solberg ble valgt med 182 stemmer. Motkandidat Edgar Fredriksen fikk 87 stemmer.

Relatert innhold

Mot strømmen

Tett på: Caleb Sherpa valgte å gi livet sitt til Jesus i en alder av femten år, og det skapte store utfordringer i møte med kulturen han kom fra. Bønn ble hans viktigste verktøy i møte med disse prøvelsene.

Read article "Mot strømmen"

Reagerer på avslag

Utdanningsdirektoratet setter en stopper for Gå Ut Senterets nye bibelkunnskapslinje. Rektor Ørjan Tinnen mener de ikke forstår behovene.

Read article "Reagerer på avslag"

Det er makt i de foldede hender

For 30 år siden samlet en gruppe kvinner seg til konferanse nordvest i Bangladesh. Tolv av deltakerne ble så engasjerte at de bestemte seg for å opprette egne kvinnegrupper med et spesielt fokus på bønn. I dag dekker arbeidet 70 slike grupper fordelt på 200 menigheter.

Read article "Det er makt i de foldede hender"