Hilsen fra Halvorsens i Mali mars 2019

Siden forrige brev har vi fullført bibelkurset. Rundt 30 stykker fikk diplom. Det var de som hadde vært med mesteparten av tiden.

En av de kvinnelige deltakerne ble døpt i løpet av kurset. Det skjedde hjemme i landsbyen hennes. Der ble det også mye bønn for syke og en kvinne med et diaré-uttørket barn måtte vi ta med til sykehus på hjemveien. Våre Gå Ut Senter-studenter fikk være med på dette begivenhetsrike landsbybesøket.

Forbønn er en viktig del av alle samlinger her i Mali. Vi er i et fattig land hvor de fleste bare har Gud å stole på i vanskelige livssituasjoner. Og vi forkynner en Gud som ble menneske og som bryr seg om oss også i det hverdagslige. Derfor blir en viktig del av både evangelisering og gudstjeneste å legge sine bekymringer frem for Gud. Ofte hører vi vitnesbyrd om bønnesvar, helbredelse, overraskende positive hendelser eller bortkomne mennesker som kommer tilbake i god behold. På tirsdag kunne jeg ikke la være å legge merke til ei ung jente som fulgte intenst med i møtet med et godt smil om munnen. Etterpå fikk jeg vite at hun var blitt bedt for tidligere, og plagen hennes (de var ikke sikker på om det var epilepsi eller onde ånder) var ikke kommet tilbake.

Et utbredt bønneemne er bortreiste familiemedlemmer. Det som hjemme og i Europa er et politisk problem kalt migrasjon, det er her ute et eksistensielt problem for en familie som under tvil har latt unggutten dra ut i det ukjente for om mulig å skaffe penger til sin fattige familie. Vår sønn Ole har gjort dette til tema for sin masteroppgave. Han var hos oss i flere dager og fikk informative møter med tilbakekomne migranter.

Forrige uke tilbrakte vi på misjonærkonferanse i Senegal. Hele 13 voksne og 5 barn, – det er lenge siden vi har opplevd noe liknende her ute. Det gir håp om at vi som en av de største misjonsoperatørene blant malinkegrupper i Vest-Afrika kan fortsette å ta apostolisk kirkeplantende ansvar for en gruppe som i svært liten grad har et kristent vitnesbyrd. Det er visjonen vår.

Misjonærkonferanse er tid for rapporter og handlingsplaner. I 2018 ble 15 voksne og 15 barn døpt i malinkéområdet. Det er 5 evangelister hvorav kun én får en godtgjørelse på 150 kroner måneden av kirken. Av de 25 landsbyene med en eller flere kristne er det 8 som samles til jevnlig fellesskap. Det er to kirkebygg som fungerer. De fleste samlinger skjer på gårdsplasser.

Vi drar på Norgesopphold i neste uke. Vi tror vi har fått være til oppmuntring, at evangelistene fortsetter litt mer målrettet, – at søndagsskolen tar seg opp igjen, – at lokalmenigheten har aktivisert flere og at nye kommer til gudstjeneste. Og vi håper at 4×4-kurset har ansvarliggjort mange til å ta åndelig ansvar for opplæringen i egen familie.

Takk for forbønn, givertjeneste og engasjement!

Du kan gi en gave til Normisjons arbeid i Mali her.