Hurdal-eiendom er solgt

Normisjons eiendom i Hurdal der Gå Ut Senteret ble etablert er nå solgt.

Normisjons eiendom i Hurdal, der Gå Ut Senteret (GUS) holdt til fra 1984 til 2015, er solgt. Salgssummen er 16,5 millioner kroner og overtas neste sommer av Corvita Eiendom AS.

Tekst: Arne Sæteren – Foto: Margrethe Madsbakken

Selskapet Corvita tilbyr, ifølge deres nettside, tjenester innen helse-, omsorgs og oppvekstsektoren og fokuserer på gode relasjoner trygghet og høy etisk og faglig standard.

Pusse opp eller selge?

Eiendommen i Hurdal har vært leid ut siden Gå Ut Senteret flyttet til Trondheim, og Eivind Milton Saaghus, økonomi- og administrasjonssjef, forteller at leiekontrakten med nåværende leietaker går ut til sommeren. 

– Valget stod mellom å pusse det opp med tanke på fortsatt utleie eller å selge det. Landsstyret valgte det siste ut fra tanken om at våre eiendommer skal brukes til noe som samsvarer med Normisjons formål. Det har kommet mange forslag om hva eiendommen kunne brukes til i Normisjons regi. Blant annet har ideen om en folkehøgskole og et større misjonssenter i samarbeid med Region øst vært lansert, men av ulike årsaker har ingen av forslagene latt seg realisere, forteller Saaghus.

Eiendommen i Hurdal ble lagt ut for salg for vel ni måneder siden til 19 millioner kroner.

– Det har vært mange interessenter, men først nå i høst ble det lagt inn bud. Det var to budgivere og Corvita Eiendom AS fikk tilslaget med sitt bud på 16,5. Selv om dette var mindre enn vi i utgangspunktet forventet, er vi fornøyde ut ifra dagens markedsverdi, sier Saaghus.

– Trengte mer enn en skole

Bibel- og misjonsskolen Gå Ut Senteret ble i sin tid etablert av Santalmisjonen. Det var under Santalmisjonens generalforsamling i 1981 vedtaket om å etablere Gå Ut Senteret ble fattet. To år etter ble grunnsteinen lagt i Hurdal, og i januar stod første byggetrinn klart.

Gunnleik Seierstad, som var generalsekretær i Santalmisjonen da skolen ble etablert, sa dette i et intervju i boken Misjon i bevegelse: «Gå Ut Senteret ble til fordi vi i Santalmisjonen etter mer enn hundre år forsto at vi ikke lenger kunne ‹sende nakne barn i krigen›, som man sier. Vi visste at vi trengte mer enn en skole, og formulerte programmet om å være ‹et hjem, en skole og et verksted›. GUS var svaret på et akutt behov, men har i dag en langt større misjon i både Normisjon og kirkebildet ellers.» 

I dag er Gå Ut Senteret i full drift i Trondheim og flyttet nå i høst inn i nye lokaler, blant annet sammen med Norkirken Trondheim Salem.

Eiendommen i Dalsætervegen i Hurdal måler 49 dekar og består av totalt elleve bygninger, for både næring og boliger med en samlet gulvflate på 4 224 kvm.