Rakk du ikke søknadsfristen til VGS?

Elever fra Gjennestad videregående skole.

Onsdag 1. mars gikk fristen for å søke videregående skole ut. Normisjon eier eller er medeier i sju videregående skoler fra Vennesla i sør til Nesna i nord.

Tekst: Arne Sæteren – foto: Gjennestad vgs. – publisert 28.02.23

De sju skolene i Normisjon er: Gjennestad videregående skole, Kristelig Gymnas, Kristen videregående skole Nordland, Kristen videregående skole Trøndelag, Kristen videregående skole Vennesla, Tomb videregående skole og Øya videregående skole.

Kan fortsatt søke

Men fortvil ikke om du ikke rakk denne fristen. Til enkelte private skoler kan du også søke etter at fristen har gått ut. 

Vanlig søknadsprosedyre er å søke gjennom den offentlige søknadsportalen vigo.no. Men etter fristen må du søke direkte til skolene via deres nettside. En av disse skolene hvor dette er mulig, er Normisjons-skolen Gjennestad vgs. i Stokke.

– Sikre søkere

Kristin Sanna Kihle, rektor på Gjennestad forteller at mange elever hos dem søker gjennom vigo.no.

– De som har søkt der, er vi ganske sikre på at tar imot plassen.

Hun forteller videre at det er elever fra andre steder i landet som søker direkte på skolens hjemmeside. 

– Noen av dem har også søkt på skoler i fylket der de bor, og hvis de kommer inn der, er det ikke sikkert at de tar imot plassen hos oss. Ellers har vi erfart at voksne søkere til vg2 landbruk og gartnernæring ofte søker etter søknadsfristen fordi de ikke søker gjennom vigo. Det er gjerne mennesker som ønsker å omskolere seg til gartnerfaget.

Kristin Sanna Kihle forteller at erfaring har vist at det antallet søkere som skolen har 1. mars ofte samsvarer med det endelige elevtallet. 

– I løpet av tiden fram tid skolestart er det noen som sier fra seg plassen, mens andre kommer til. I år har vi noen færre søkere enn i fjor. Vi skulle derfor gjerne hatt noen til, sier hun.

Les mer om de videregående skolene i Normisjon her.