«Hva skjer med prosjektene nå?»

Det er lett å tro at alt har stoppet opp, men prosjektene går sin gang på tross av restriksjoner og «lockdown», forteller internasjonal leder Tore Bjørsvik. 

Internasjonal leder i Normisjon, Tore Bjørsvik håper at folk vil være med å stå i arbeidet, også i koronatid, slik at Normisjon kan satse større på misjon på sikt. Foto: Inga Lill Nyvoll.

Publisert: 21.09.2020 Tekst: Inga Lill Nyvoll

– For meg er det en bønn at de som har et hjerte for Normisjon og prosjektene våre, fortsatt ønsker å finne nye muligheter å bidra på når julemessene, basarer og andre aktiviteter kanskje uteblir denne høsten, sier Tore Bjørsvik.

Nå er det over seks måneder siden koronapandemien førte til unntakstilstander både i Norge og i store deler av verden. Dagene har vært travle for den nye internasjonale lederen siden han for knappe måneder siden kom hjem fra Peru. Selv om mange av misjonærene ikke er ute i felt, er det mye som skjer.

– Det er faktisk slik at alle prosjektene våre fortsetter på tross av restriksjoner og nedstengninger. Noen med økte kostnader på grunn av korona. Vi ønsker fortsatt å være en ansvarlig arbeidsgiver og i mange av samarbeidslandene våre finnes det for eksempel ikke permitteringsordninger så lønnskostnadene står. 

I Nepal er det i år satt i gang et nytt prosjekt som drives ut i fra Okhaldhunga sykehus. I Aserbajdsjan har HRC-senteret nylig åpnet igjen for barna med funksjonshemninger. Lederen på barnehjemmet i Merdekan, forteller om nye behov. I Bangladesh jobber lokale samarbeidspartnere ennå med matutdeling til de fattigste.

– I de aller fleste landene vi jobber i er det en befolkning som lever fra hånd til munn. Mange tvinges til å jobbe, og en kan ikke stenge ned samfunnet på samme måte som vi har gjort i Norge. Derfor er det viktig for oss å opprettholde så mye som vi kan, så langt det lar seg gjøre i tråd med myndighetenes råd i de ulike landene.

Tore Bjørsvik

På sikt håper den internasjonale lederen at Normisjon kan satse større med internasjonal misjon.

– Vi vet mer om koronaviruset enn vi gjorde i mars. Det betyr at vi nå har tatt nye valg og arbeider bevisst med tanke på tiden fremover. Vi har allerede en misjonærfamilie som er tilbake igjen i Bangladesh og håper å kunne sende flere til Senegal rett over nyttår. I Nepal og Mali gjør vi ennå vurderinger. Vi har reist mindre i år, men vi har fått tid til å gjøre andre ting og har sett på de mer langsiktige strategiene.

Selv om mange av misjonærene ikke er ute i felt er likevel få permittert. Mange av dem holder god kontakt med lokale medarbeidere. 

– Vi ønsker å kunne regne med medarbeiderne våre også når smittesituasjonen er over, og da må vi ta godt vare på dem nå, sier Bjørsvik.

Han trekker frem et ansvar i det å drive misjon:

– Vi har et ansvar for de menneskene vi jobber med i misjonslandene våre. Det ansvaret håper jeg også at folk vil være med å bære med oss, selv om noe av arbeidet er redusert og det er restriksjoner og nedstengninger i mange områder, sier Bjørsvik.