Jesus på raja

Jesusfilmen er nå oversatt til raja, og en prøveutgave er distribuert for tilbakemelding før endelige stemmeopptak.

Tekst Sigmund Evensen/Wycliffe
Foto Ill./Adobe Stock

«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Luk. 10,2

Siden de fleste av replikkene i filmen er hentet fra Lukas-evangeliet, begynte vi med å oversette avsnittene som trengs, til sammen mer enn halvparten av Lukas-evangeliet. Deretter begynte vi den møysommelige prosessen med å tilpasse den skriftlige teksten til de mer enn 500 filmreplikkene.

Da vi var ferdige med å oversette replikkene, ble de lest høyt i naturlig hastighet for å sjekke hastighet og uttale. Filmen skal vises for folk som er spredt over et stort geografisk område, så det er viktig at budskapet når igjennom til alle på et presist språk. Vi gikk igjennom filmen fire ganger, og til slutt en siste gang sammen med en konsulent. Han kontrollerte at vi ikke hadde utelatt informasjon, eller hadde mistolket den bibelske teksten.

I slutten av oktober kom det så en lydtekniker fra Asia for å gjøre opptak. Det var morsmålsoversetteren som spilte inn raja-replikkene til de mer enn 20 skuespillerne som har roller i filmen. Veldig få blant raja-folket kan lese, så stemmeaktørene, som senere skal ha de endelige stemmene i filmen, kan høre på opptaket av morsmålsoversetteren og så gjenta replikkene de skal si.

Forhåpentligvis kan de endelige stemmeopptakene finne sted snart der hvor raja-folket bor. Det er mange som har ventet lenge på at denne filmen.

Raja-prosjektet – med til sammen 2,4 årsverk i Norge – finansieres av Wycliffe, Seed Company og Normisjon.

Vi ber for: Oversetterteamet

Gi en gave til raja-prosjektet her!

Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 1/2018