Kampen mot barneekteskap

Normisjon lanserer nettsiden likemyeverdt.no. Like Mye Verdt er en satsning på jenter og kvinner i utviklingsland. Normisjon ønsker å styrke deres stilling for å unngå at de blir ofre for barneekteskap, vold og menneskehandel. Du kan være med å bidra i verdens viktigste julekampanje!

Skrevet av: Dag-Håkon Eriksen, 22. november 2017

Én av fire jenter i verden blir giftet bort som barn. Det ønsker Normisjon å stoppe.
Foto: Ganeshfoto

Hvorfor er kampen mot barneekteskap viktig?
– Hvert år blir 15 millioner jenter giftet bort før de har fylt 18 år. Én av fire jenter i verden blir giftet bort som barn. Det er tall som nesten ikke er til å fatte! Årsaken er sammensatt: mangel på likestilling, tradisjoner, fattigdom og usikkerhet. Mange barnebruder må slutte på skolen, noe som fører både til dårlige jobbutsikter og mindre kunnskap om egne rettigheter. Jenter som blir giftet bort som barn er dobbelt så utsatt for vold. Svangerskapsrelaterte komplikasjoner er den høyeste dødsrisikoen for jenter mellom 15 og 19 år, rett og slett fordi kroppen ikke er ferdig utviklet. I tillegg er det 50 prosent større sjanse for at barnet dør i magen eller i løpet av den første leveuken.

I noen land får familiene medgift ved å gifte bort datteren, og de ser på dette som eneste utvei i dårlige tider. I andre land må familiene betale medgift for å gifte bort datteren, og jo yngre jenta er – jo billigere er det å gifte henne bort. Noen ser barneekteskap som eneste utvei for familien. Jentene som blir giftet bort som barn blir på toppen av det hele fratatt friheten sin. Deres tankesett blir styrt over til «hans vilje er min vilje», og de er ikke klar over sine egne rettigheter. Normisjon jobber i tre land på topp 10 lista over barneekteskap: Bangladesh, India og Mali. I tillegg er dette også en utfordring i Nepal og i Midtøsten. Dette vil vi være med å sette en stopper for!

Gi en gave i dag:

  1. Send SMS jente til 2160 (200kr) 
  2. Vipps til 96009 (Like Mye Verdt) 
  3. Benytt konto 1503 02 13537 (Normisjon) og merk Julegave

Hva gjør Normisjon i dette?
– Normisjon har selvhjelpsgrupper som jobber for å belyse disse temaene hos familier som har døtre i faresonen. Kunnskap er nøkkelen til en endring i denne tradisjonen, og det er nettopp det disse selvhjelpsgruppene kan bidra med. Samarbeidspartner Sancred i Bangladesh har stoppet mange barneekteskap de siste årene. Selvhjelpsgruppene jobber også med jobbkurs og sparing for å sikre inntekt til familier slik at de kommer seg ut av fattigdom og ikke ser seg nødt til å gifte bort døtrene sine.

Vi sender så mange jenter vi kan på skole. Vi prøver for eksempel å sørge for at kjønnsfordelingen er 50-50 på de videregående skolene vi støtter. Gutter blir i disse landene prioritert fremfor jenter, og derfor er kjønnsfordelingen ofte skjev.

Vi bidrar med helsetilbud til fattige og marginaliserte grupper. For eksempel gratis behandling til alle barn under 12 kilo i Okhaldhunga, noe som har ført til at like mange jenter som gutter kommer til behandling ved sykehuset. Dette er ikke et nytt arbeid vi skal sette i gang i våre samarbeidsland. Det er arbeid som allerede gjøres, men vi trenger å sette fokus på det ved en egen kampanje for å kunne hjelpe enda flere! 

Gi en gave i dag:

  1. Send SMS jente til 2160 (200kr) 
  2. Vipps til 96009 (Like Mye Verdt) 
  3. Benytt konto 1503 02 13537 (Normisjon) og merk Julegave

Nettside med mer info og videoer: https://likemyeverdt.no/