Kirken på Cuba og Bjørgvin inngår samarbeid

Det er den lutherske kirken, Iglesia Evangélica Unida en Cuba (IEU), som nå inngår samarbeid med menigheter i Bjørgvin bispedømme.

På årsmøtet i Santiago i mars 2021 ble fire personer ordinert til pastorer og en person til diakon i den lutherske kirka. Samtidig ble Virigin Laborde ny biskop for kirka etter Ismael Laborde. Foto: IEU

IEU har fem aktive menigheter og flere husmenigheter på Cuba, og har vært i stadig vekst de siste årene. Hovedkirken holder til i Santiago de Cuba og driver i dag både lokale diakonale prosjekter og kursing av diakoner og pastorer. 

1.juni vedtok Bjørgvin bispedømmeråd å inngå et vennskapssamarbeid med IEU, som har vært Normisjon sin samarbeidspartner i lang tid. Samarbeidet forvaltes via Normisjon.

Likeverdige partnere
Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, forteller at samarbeidet har røtter tilbake til hans besøk på Cuba i 2011, og den gode relasjonen med biskop i den lutherske kirken, Ismael Laborde fra den tid.

– Ein slik relasjon mellom to kyrkjer byggjer på at båe partar er likeverdige og har mykje å gje kvarandre, skrev Nordhaug på sin Facebook 17. juni. 

– Flott mulighet
Samarbeidet mellom menighetene vil blant annet innebære noe økonomisk støtte, forbønn, utlån av prester i mindre perioder til undervisning og gjensidige besøk av ledere og engasjerte. 

– Jeg er veldig glad for at Bjørgvin nå kobler seg på samarbeidet vi i Normisjon har med kirken på Cuba og jeg ser frem til å være et bindeledd her de neste årene, sier Kjell Ove Hatlem, som er landansvarlig for Normisjons samarbeid på Cuba. 

En flott mulighet for begge parter, påpeker Tore Bjørsvik, internasjonal leder i Normisjon.

– Jeg synes det er moro at man har fått legge til rette for et slikt samarbeid og ser frem til å se hvordan dette kan konkretiseres ytterligere. Det å komme tett på misjon og det som skjer, gjør noe med oss. Så dette er en flott mulighet, ikke bare for IEU, men også for menighetene i Bjørgvin, sier Tore Bjørsvik.