Normisjon satser i Senegal – Lærer

Normisjon har hatt arbeid i Senegal siden 2014. Arbeidet er ledet av en direktør som bor i Mali. Normisjon er tilstede i Senegal fordi vi har et ønske om å bringe Guds kjærlighet til Malinké-folket. I Senegal har Normisjon og Ungdom i Oppdrag stasjonert to norske barnefamilier med tilsammen 5 barn, i tillegg til to ettåringer. Fra høsten 2019 ønsker vi å utvide teamet i Senegal, og har i den anledning følgende ledige stillinger:

En enhet med opptil to personer fra høsten 2019

En enhet med opptil to personer fra 2020

En lærerstilling fra høsten 2019

To ettåringsstillinger fra høsten 2019

Samtlige utsendinger vil bo og arbeide sammen i småbyen Kedougou i Senegal, øst i Senegal. Byen ligger i en fattig region, og har et varmt klima. Det er regntid fra juli til september. De norske familiene bor i hvert sitt hus. På samme tomt som det ene huset, er det gjesteleiligheter hvor ettåringene vil bo. Byen har god internett-dekning, og et generelt svært lavt prisnivå.

Senegal er preget av en gjestfri, åpen og sosial kultur. Det er lett å komme i kontakt med naboer og få nye venner. Byen har et greit utvalg av matvarer og andre produkter, både i butikk, og på markedet. Det presiseres likevel at utvalget kan oppleves noe mangelfullt for nordmenn. Det finnes noen muligheter for å drive idrett som jente, og gode muligheter for gutter. Videre finnes det hotell i byen med restaurant og bademuligheter.

Lærer

For å realisere Normisjons strategiske satsing på arbeid i Senegal, søker vi nå en lærer for barna til utsendingene i Senegal, med oppstart høsten 2019. Lærerbehovet i Senegal er i utgangspunktet begrenset til tre gutter i 1-2 klasse.

Vi søker deg, som har et hjerte for misjon, har relevant utdannelse og erfaring, og som kan tenke dere å være med å bidra i et spennende arbeid i en begynnende fase, øst i Senegal. Læreren vil inngå i teamet beskrevet over, og også være en del av Normisjons samlede arbeid i Vest-Afrika, som inkluderer Mali.

Til stillingen som lærer er det nødvendig med formell lærerutdannelse. Kompetanse og erfaring knyttet til teologi, misjon, diakoni, sosialt arbeid o.l. kan også være relevant. I tillegg vil personlig egnethet, og teamsammensetning, bli særlig vektlagt.

Videre er følgende egenskaper ønskelige:

  • Gode samarbeidsevner
  • Høy grad av selvstendighet og driv
  • Tverrkulturell erfaring
  • Fleksibilitet
  • Fransk språk, eller ønske om å lære fransk, er en fordel.

Søker må kunne identifisere seg med Normisjons verdigrunnlag, slik dette er formulert i Normisjons verdidokument, og kunne levere politiattest. Lønn fastsettes etter avtale.

Søknadsfrist: Løpende, senest 31. mars. Ønsket oppstart august 2019.

Søknad med CV sendes til Mali og Senegal-ansvarlig, Bjørnar Lindeberg Lemvik eller internasjonal leder Dag-Håkon Eriksen.

Bjørnar Lindeberg Lemvik
tlf.: 40 83 05 29/ e-post: bjornar.lemvik@normisjon.no

Dag-Håkon Eriksen
tlf.: 92 62 41 16/ e-post: dhe@normisjon.no