Mål i sikte

Normisjon jobber med bibeloversettelse på to språk i Mali, til malinké og kasonké. På begge språk skrider oversettelsene fram i god fart.

Skrevet av: Guri Enger, 07. desember 2017

Revisjonskomitéen for kasonké-oversettelsen. Foto: Ill./Normisjon

Malinké starta de opp med i 2012 og der jobber de med Det nye testamentet (NT). Lukas og Markus er godkjente og i november har de en ny konsulentkontroll der også Matteus og Johannes står på programmet. Jesusfilmen er også ferdig på dette språket og de håper å lansere den i løpet av høsten.

På kasonké ble NT ferdig i 2008 og det jobbes med siste del av Det gamle testamentet. Der er 84,4 % godkjent av konsulent, en ny konsulentkontroll blir i november der vi håper å bli ferdig med Jesaja og kanskje Ordspråkene. Kun Esekiel og noen av småprofetene står igjen når det gjelder førsteutkast.

Vi håper at teksten skal bli ferdig i 2018/19, da står harmonisering igjen. Poesi er generelt vanskelig å få tak på, da de ikke har noe som ligner på disse språkene. Jesaja er nok den boka som har gikk oss mest utfordringer der. Vi fikk til slutt taket på Salmene, men vi har slitt mer i Jesaja.

Vi håper også å få spilt inn Jesusfilmen i løpet av høsten, alt er klart fra vår side, nå venter vi på at Campus Crusade for Christ skal gjøre sin del av jobben.

 Vi ber for: Oversetterteamene

 Prosjekt: Bibel og språk i Mali

Prosjektnummer: 401 008Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 3/2017