Månedens bønnetema

I august inviterer vi til bønn for skolearbeidet i Norge og i Normisjons samarbeidsland. Bli med på bønnelaget!

Normison eier og deleier 28 skoler i Norge, og driver utrettet utdanningsprogram i flere av våre samarbeidsland. Foto: Audun Nedrelid

Hver måned har Normisjon et bønnetema knyttet til misjonsoppdraget vårt og visjonen «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Da tror vi at bønn må være en viktig del av Normisjon som bevegelse. I august vil vi invitere deg med til å be spesielt for temaet skoler og skolestart.

Viktig arbeid

– Hvorfor er skolearbeidet viktig for Normisjon, Kjetil Vestel Haga? 

– Skoler er en viktig del av strategiprosessen som Normisjon nå er i gang med. Normisjon eier 28 skoler i Norge og gjennom de berøres livene til 7000 elever og studenter i året, og mer enn 1000 ansatte som jobber på Normisjons skoler. Utdanning er dessuten en viktig del av det arbeidet som Normisjon gjør i samarbeidsland som Bangladesh, India, Nepal og Bhutan.  

– Hvorfor trenger vi å løfte fram dette arbeidet i bønn? 

– Vi må styrke bevisstheten om skolenes viktige betydning. Gjennom dem har vi en unik mulighet til å forkynne evangeliet i en god ramme, og utruste til tjeneste. Vi må be om at vi lykkes med dette viktige oppdraget.

Nye generasjoner

– Hvordan kan folk være med og be helt konkret for skolearbeidet hjemme og ute?

– Velg deg gjerne ut en skole og be spesielt for den. Sett deg inn i skolens gleder og utfordringer, og be konkret for dette. Be for lærere og personale, og for elevene på skolen. Alle våre skoler vil være glade for å ha slike venner rundt seg. 

– Hvorfor har du selv et engasjement for skolearbeid, blant annet som tidligere rektor på Bibelskolen i Grimstad?

– Jo lenger jeg jobbet innen skolesektoren, jo større betydning så jeg at de har for ungdom i dag. Å være med å forme nye generasjoner er et stort privilegium. 

– Har du en inspirerende skolehistorie å dele med oss?

– Den viktigste historien fra BiG var gjentagende hvert eneste år. Det handler om et ungt menneske som kommer til skolen og som er opptatt av hvilke valg de skal gjøre for resten av livet. Å få følge dette mennesket på denne veien, er en stor opplevelse. Å se hvordan mennesker utvikler seg, vokser, får en selvstendig tro på Jesus og gjør egne valg, dette er en utrustning som for de fleste får livslang betydning. Det er dette vi driver med på skolene våre. Det er stort!

Hvordan kan nettopp du være med å be?

Du kan be for temaet på ulike måter. Vi inviterer deg til å be på den måten som er naturlig for deg. Kanskje du har en bønneliste og ber flere ganger daglig? Eller kanskje du helst ber i forbindelse med møter, smågrupper eller gudstjenester? Kanskje du skriver ned bønner? Eller har en gruppe du ber sammen med? Kanskje du helst sitter med foldede hender? Eller kneler i bønn? Kanskje kjenner du noen skoleelever du vil be spesielt for? Kanskje er du mer opptatt av å be for strategiarbeidet eller skoledrift i Normisjons skoler. 

Uansett hvordan du er vant til å be, eller om du er uvant med å be, så inviteres du med til å være med i bønn!