Min svigerfars ja til Jesus

Johannes i Bibelen åpnet øynene mine for hva som skjedde på Kristi himmelfartsdag.

Kristi himmelfartsdag er den høytidsdagen i kirkeåret som folk flest kan minst om, som og mange kristne ikke har noe forhold til. Men akkurat den dagen ledet min svigerfar til en levende tro på Jesus.  

Andakt skrevet av: Dag William Haugeto Stang, innsamlingsleder i Normisjon – Foto: Inga Lill Nyvoll – Publisert: 09.05.24

Svigerfar var over 80 år da han fortalte meg at han han undret seg over at Jesus dro fra jorden så tidlig. Før det hadde han sjelden snakket om Jesus i det hele tatt.

Men nå mente han at det måtte ha vært mer for Jesus å gjøre her på jorden. Vi fikk en fin prat om tematikken.

Og gjennom den samtalen oppdaget svigerfar det Jesus sier om at han etter den dagen ville gjøre seg selv tilgjengelig over alt og alle steder, for alle som vil tro.   

Han ble veldig begeistret:  

– Jeg vil begynne å snakke med han med engang, sa han.   

Fra den dagen hadde svigerfar daglige samtaler med Jesus om det som opptok han i livet og i verden. Etter en stund fortalte han meg at Jesus responderte:

Han skulle ta vare på han, og det ville gå bra til slutt. 

Kristi himmelfart gjør akkurat det mulig.

Evangelisten Johannes var den i Bibelen som virkelig åpnet øynene mine for hva som skjedde den dagen..

Dag William Haugeto Stang

«Det er det beste for dere at jeg går bort», sier Jesus til sine aller nærmeste disipler i Johannes 16, 8.

Han fortsetter med å forklare at bare da kan Far i himmelen sende oss den Hellige Ånd, han som ikke er bundet av en kropp, eller av tid og sted.  

Troen begrenses for ofte til en sannhet vi gir vår tilslutning til slik at vi kan bli frelst. For sjelden minnes vi om det fellesskapet som troen gir tilgang til.

Det fellesskapet som Kristi himmelfartsdag åpnet døra til.  

Jesu treårige tjenestetid demonstrerte Guds karakter for oss, og han demonstrerte de grensesprengende mulighetene som fins i et begrenset menneskeliv når det kobler seg på fellesskapet med vår himmelske Far – han som er usynlig tilstede hos alle som ønsker han velkommen. 

Tenk at vi har fått tilgang til en intim relasjon med Gud selv.

Fra den posisjonen er vi, som disiplene den gang, sendt til denne verden, som nye skapninger, «skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Slik som Paulus oppsummerer det i Efeserne 2,10