– Misjon har formet troen min

Henny Jonsbråten er opptatt av hverdagsmisjon.

Før tenkte hun at misjon bare var å reise til et annet land og snakke foran en stor folkemengde.  – I virkeligheten handler det om å bygge relasjoner, sier Henny Jonsbråten, tidligere elev ved Normisjons skole.

Tekst: Kristin Elisabeth Winther Jørgensen – Foto: Privat – Publisert 09.11.22

Henny Jonsbråten er opptatt av hverdagsmisjon. 

– Gjennom å investere i venner som ikke tror, be for dem og dele åpent og ærlig om troen, kan man misjonere. Det handler om å bygge relasjoner, sier hun. 

Henny vært elev på Bibelskolen i Grimstad, hun har deltatt på flere misjonsturer til Tsjekkia og har vært ettåring i Norkirken Kristiansand. Der var «vaffellørdag» var en av hovedoppgavene hennes, et tiltak rettet mot studenter.

– Da stod jeg og en gjeng ute på gata om natta og stekte vafler, slik at studentene som skulle ut på byen kunne ta seg en vaffel og en prat på veien. Her har jeg hatt flere gode samtaler og møtt studenter som hadde mange spørsmål om kirka og om troen min på Gud.

Første møte med kirken

Henny Jonsbråten forteller at spesielt misjonsturene i Tjekkia har fått betydning. Der har hun vært med å lage en uke med aktiviteter i en kirke, og invitert med barn og ungdom. 

– Gjennom dette er det mange som har fått sitt første møte med kirken, og de får relasjoner til kristne voksne og barn for første gang, sier Henny.

Henny forteller at hun synes misjon er viktig fordi det er noe Gud har kalt oss som kristne til. Det å være med i misjonsarbeid har gjort at troen hennes og tilliten til Gud har vokst, beskriver hun. 

– Det har formet troen min at jeg har fått mulighet til å dele ord om Gud og troshistorien min med andre. Jeg har virkelig fått oppleve at Gud snakker gjennom meg, og derfor trenger jeg ikke å være redd for å dele om han.

Hun ser på misjonskallet som noe Gud ønsker for henne.

– Det er stort at Gud vil bruke meg, og at han har gitt et løfte om  å være med. Gud har allerede lagt klart gjerningene, så kan jeg velge  å gå, be om frimodighet og åpne dører.

Stå sammen

Å bevisstgjøre andre om at vi alle er en del av Guds familie og at hver og en har en nådegave gitt av Gud, er sentralt for Henny. 

– Gud ønsker å bruke oss alle i misjon. Misjonsbefalingen er ikke bare til en spesifikk gruppe, men til alle. Vi må tørre å spørre hverandre om hjelp, lære oss at vi kan lene oss på hverandre, disippelgjøre hver-andre, og sammen vandre med Gud.

Flere generasjoner

Kristian Lande, som både er mangeårig Europamisjonær og pastor i Norkirken Kristiansand, kjenner Henny godt. De har begge jobbet i misjonsarbeid både i Norge og i Tsjekkia.

– Her må vi som er voksne gå med de unge. Vi utfyller hverandre, sier han. Han forteller at måten vi misjonerer på nå endrer seg ved at verden er i forandring.

– Det som naturlignok ikke endres, er evangeliet om Jesus Kristus. Den kristne kirken ser likevel annerledes ut nå enn for 10, 20 og 40 år siden, sier Kristian. Han fortsetter: – Dagens unge vokser opp i vår globale verden, og har det dynamiske og relasjonelle i ryggmargen. Jeg tror vi gjør lurt i å la dem vise oss vei i hvordan vi gjør misjon i 2022. 

Holde engasjementet varmt

Vegard Tennebø er leder for Normisjon i Norge. Han tror det er viktig å legge til rette for at folk kan holde misjonsengasjementet varmt hele livet.

– Her er informasjonsflyt og historiefortelling avgjørende. Misjon kan heller ikke gjøres uten at en trosrelasjon til Jesus får ligge som grunnmur. Siden relasjoner er viktige, er det vesentlig at vi kom-mer sammen, holder sammen og går sammen i misjon. Som mennesker søker vi fellesskap med andre, og det er naturlig og vesentlig at dette får prege misjonsarbeid også.