Moderne slaveri må settes på dagsorden

Det er estimert at opptil 40 millioner mennesker lever som slaver. Det er en tankevekker at mennesker lever under slike forhold selv i vårt land der vi har økonomisk kapasitet til å ta vare på alle, skriver kommunikasjonsrådgiver i Digni Miriam Ekelund i en kronikk som bruker Normisjons steinknuserprosjekt i India som eksempel. 

Tekst Miriam Ekelund, Digni
Foto Audun Nedrelid

Steinknuseverk i Jharkhand, India. Foto: Audun Nedrelid

Dagen hadde en svært viktig sak om moderne slaveri på torsdag. Rapporten «Global Slavery Index» estimerer at det er 9000 mennesker som lever som slaver her i Norge. Tallet er ikke overraskende. Grådighet både fra forbrukere og handelsstanden fører til at priser presses så langt ned, at arbeidere lever under totalt uverdige forhold.

Dette er nok ikke villet i mange tilfeller, men det er en uunngåelig konsekvens av grådighet. Torsdag var det «Earth Overshoot Day». Dette markerer dagen da jordens ressurser er brukt opp for i år. Denne dagen kommer tidligere og tidligere for hvert år, noe som indikerer at vi bruker ressurser vi ikke har.

Vi trenger 1,7 jordkloder for å opprettholde dagens forbruk, men det som er enda verre, er forbruket av mennesker. Det er estimert at opptil 40 millioner mennesker lever som slaver. Det er en tankevekker at mennesker lever under slike forhold selv i vårt land der vi har økonomisk kapasitet til å ta vare på alle.

Digni er en paraplyorganisasjon for 20 kirker og misjonsorganisasjoner som driver med langsiktig utviklingsarbeid i det globale sør. Gjennom våre medlemmer og partneres tilstedeværelse i over 30 land, ser vi mange eksempler på at mennesker lever under uverdige forhold, men at det også nytter å jobbe med disse problemene.

Normisjon og deres indiske partnere jobber for å hjelpe «steinknuserne» i distriktene West Bengal og Jharkhand i India. Dette er mennesker som har som arbeid å knuse steiner manuelt. De tjener svært dårlig og noen av arbeiderne er helt nede i 12-14-årsalderen. Siden steinknusersamfunnene er veldig fattige, har de ikke tilgang på rent vann og gode sanitærforhold, noe som kan gi alvorlige infeksjonssykdommer.

Alt støvet fra steinknusingen gir pusteproblemer og andre helseskader gjennom at støvet kommer inn i kroppen gjennom mat og vann. I denne håpløsheten ser man også mye alkoholisme og alle de sosiale problemene som følger med dette. Det blir en ond sirkel der menneskene ikke greier å se noen vei ut.

Normisjon har hatt et Digni-støttet prosjekt i dette området siden 2010. De har jobbet systematisk både med helse, rettighetsarbeid og produktiv sektor, og i prosjektrapporten for 2017, kan de vise til mange gode resultater. Nesten halvparten av arbeiderne i målgruppen bruker nå verneutstyr, et vannsprinklingsanlegg reduserer støv og minsker dermed noen av helseskadene, 122 av 130 lokalsamfunn i målgruppen har nå tilgang på rent drikkevann, folk blir trent i landbruk og andre yrker som gjør at de har alternative muligheter for inntekt – flere av disse har også fått mikrofinanslån. Dette er bare noen av alle prosjektresultatene.

Prosjektrapporten fra India viser at det hjelper å gripe inn for å styrke marginaliserte grupper. Rettighetsarbeid og et sterkt sivilsamfunn er kjerneverdier i alt arbeidet Dignis medlemmer gjør. Vi tror på at mennesker har evnen til å kjempe for sin egen sak, men noen ganger er situasjonen så håpløs at de trenger starthjelp. Marginaliserte grupper trenger å bli gjort klar over sine grunnleggende rettigheter og få hodet litt over vannet, før de er i stand til å kjempe.

Selv om problemet med moderne slaveri er komplekst, og disse utnyttende kjedene er svært uoversiktlige for oss som forbrukere, så er det viktig at vi er opptatt av problemstillingen. Digni sitter i arbeidsgruppen for Global Uke som setter moderne slaveri på dagsorden. Norges Kristne Råd har skaffet materiell og ressurspersoner som fritt kan benyttes av alle landets kirker og menigheter.

Det er satt av én uke i november der alle landets menigheter oppfordres til å sette søkelys på problemet. Global Uke tar for seg både slaveri i Norge og internasjonalt, da dette er et globalt problem med globale nettverk. Målet er at vi greier å finne gode globale løsninger, slik at alle mennesker kan leve et verdig liv. For å få til dette, må vi vite at vi selv er en del av problemet, og at vi må bidra til å finne gode løsninger.

Teksten sto opprinnelig på trykk i Dagen mandag 6. august. Les saken hos Dagen her. 

Relatert innhold

Sel munnbind frå døropningar

I Ecuador selges klesplagg og munnbind frå døropningar, og sitron og mandarin fra midtrabbattar. Gatesalget blomstrar til tross for restriksjonar og koronavirus.

Read article "Sel munnbind frå døropningar"

– Wow, det var dette Gud mente

Direktør i det lokale selskapet R&R Services, Raul Asgarov, fikk for flere år siden et syn av mange barn på en slette. I dag leder han Normisjons arbeid på Barnehjemmet i Merdekan i Aserbajdsjan.

Read article "– Wow, det var dette Gud mente"

«Hva skjer med prosjektene nå?»

– Vi har et ansvar for de menneskene vi jobber med i misjonslandene våre. Det ansvaret håper jeg også at folk vil være med å bære med oss, selv om noe av arbeidet er redusert og det er restriksjoner og nedstengninger i mange områder, sier Internasjonal leder Tore Bjørsvik.

Read article "«Hva skjer med prosjektene nå?»"