Digital nysatsning: Agenda 3:16 lanserer e-magasin

Agenda 3:16 lanserer snart en digital utgave og har fått laget en app som fungerer både for smarttelefon, nettbrett. 

Agenda 3:16 lanserer digital utgave av magasinet. Den blir tilgjengelig både på mobil, nettbrett og pc.  

Tekst: Arne Sæteren – foto – Agenda 3:16 – publisert: 04.01.22

– Vi er nå i innspurten, det gjenstår bare noen tekniske detaljer, sier digital redaktør Vibeke Normann og medgir at prosessen har tatt noe lenger tid enn ventet, blant annet på grunn av koronapandemien.  

– Når dette er klart, vil leserne se et gjenkjennelig produkt. Vi har valgt en løsning som brukes av flere norske publikasjoner. I et e-magasin får leserne se de samme sidene som i papirutgaven og ved å klikke på artiklene åpnes de i et bedre lesbart format. Appen fungerer både for smarttelefon, nettbrett og PC, forteller hun.  

Alle som nå abonnerer på Agenda 3:16 får tilgang på den digitale utgaven. Abonnementsprisen har vært uendret noen år, men den går noe opp nå i forbindelse med nysatsingen. Det blir også mulig å abonnere på kun e-magasinet for en noe rimeligere pris.  

Les mer om Agenda 3:16 her

Nye muligheter
Vibeke Normann mener digitaliseringen av Agenda 3:16 gir flere nye muligheter.  

– Vi kommer raskere ut til leserne, ikke minst vil abonnenter i utlandet nyte godt av det. Normisjon har utsendinger i mange land som nå får bladet i posten. Annonsørene vil også få et bedre tilbud ved at vi kan legge inn lenker til deres nettsider i annonsene. I tillegg vil det fortsatt være mulig å annonsere på vår nettside.  

Med en digital utgave håper Normann at de også kan nå nye lesegrupper.  

– Vi er spent på hvilken aldersgruppe vi vil treffe med denne nysatsingen. Mest realistisk tror vi at gruppen førti pluss er mest aktuell, sier hun. 

Kjetil Vestel Haga, generealsekretær i Normisjon, gleder seg over nysatsningen til magasinet. 

– Agenda 3:16 er en av de sterkeste merkevarene vi har i Normisjon, og jeg vet at bladet betyr mye for mange. Det når bredt ut og utvider Normisjons nedslagsfelt. Jeg er stolt av at vi eier Agenda 3:16, og gleder meg over den omleggingen og nysatsingen som nå skjer, sier han.

Eget AS
Agenda 3:16 har nå blitt eget aksjeselskap. Dette skjedde etter et vedtak i Normisjons landsstyre, og sist sommer ble det oppnevnt et styre med Andreas Eidsaa jr. som leder. 

Kristin Wennemo Malmin fortsetter som redaktør, og det er ingen endring i sammensetningen av redaksjonen. 

Blir forholdet til Normisjon endret? 

– Normisjon er fortsatt eier av magasinet, og vi er som før, lokalisert på hovedkontoret til Normisjon. Det eneste som endres er at vi blir mer økonomisk selvstendige, og at vi har fått et eget styre. Som daglig leder rapporterer jeg nå til styreleder i stedet for til generalsekretær i Normisjon. Landsstyret i Normisjon blir vår generalforsamling, forteller redaktøren.

– Vi har ikke som mål å endre lesergruppen – men vi tror at det at vi nå får magasinet digitalt, vil føre til at vi vil nå flere yngre lesere, sier redaktør Kristin Wennemo Malmin. 

Bred profil
Kristin Wennemo Malmin tror Agenda 3:16 har en unik profil som kan nå enda bredere i Kirke-Norge om flere oppdager dem og bredden i temaer som tas opp.  

– Normisjon ønsker at Agenda 3:16 skal inspirere til kristen tro og liv, samt stimulere til diakoni, misjon og samfunnsengasjement. Normisjon vil fortsatt – på ulike måter – være synlig i magasinet, understreker hun. 

Styret for magasinet består i tillegg til Andreas E. Eidsaa jr. Av Trygve W. Jordheim, Trond Solvang og Victoria Bø.