Nå startes det flere Normisjonsbutikker

Til tross for et krevende år med pandemi og perioder med nedstengte butikker, etablerer Galleri Normisjon nå nye butikker.

Anita Næss Thorängen er daglig leder for Galleri Normisjon.
Foto og tekst: Arne Sæteren

Den nasjonale styringsgruppa har, siden den ble etablert for et år siden, hatt spørsmålet om etablering av nye butikker på sin dagsorden.

– Koronapandemien har nok hindret oss noe i dette arbeidet, men vi har likevel kommet et steg videre. I Skien venter vi bare på offentlige god- kjenninger, før en nettbasert butikk er i gang. På Bekkestua, vest for Oslo, åpner en ny butikk i oktober, forteller daglig leder i Galleri Normisjon Anita Næss Thorängen.

Nye butikker
Videre er det for tiden sonderinger om å starte ny butikk i Indre Østfold.

– Vi har dialog med Normisjons foreninger i Askim, Mysen og Ørje samt personer bosatt i Rakkestad. Derfor har vi et godt håp om at det kan skje en knoppskyting i dette området, forteller daglig leder.

I Skien er det Nils Terje Sneltvedt som har tatt initiativet for å starte egen nettbutikk, og det er Region Telemark som skal stå ansvarlig for driften. Ulike steder har vært vurdert som lager og utleveringssted, men nå tar de sikte på å bruke lokaler i tilknytning til regionskontoret i Skien sentrum. Her venter de på godkjenning av lokalet.

På Bekkestua vest for Oslo åpner en ny butikk i oktober. Foto: Normisjon

Muligheter
På Bekkestua er tidligere Nepal-misjonær, Kristin Bøhler, initiativtaker og primus motor for ny gjenbruksbutikk. Der har en allerede sikret seg lokaler i Bekkestua sentrum. Butikken skal drives i samarbeid med Jar menighet.

For et par år siden ble butikkene på Sandnes, Aksdal og Askøy overtatt av henholdsvis Region Rogaland og Region Hordaland. For butikken på Askøy går leiekontrakten ut neste år, og er ikke aktuell å fornye. Butikken blir derfor lagt ned, men Anita Næss Thorängen forteller at det arbeides med muligheter for å åpne en butikk i Bergen sentrum.

Styringsgruppa
Den nasjonale styringsgruppa for Galleri Normisjon består av Arne Sæteren, leder, John Urstad, Bente K. Sletten og Gudrun Homstvedt i tillegg til daglig leder Anita Næss Thorängen.