Normisjon ansetter assisterende generalsekretær

Normisjons landsstyre har vedtatt å opprette en stilling ved felleskontoret som assisterende generalsekretær, og å ansette Ole Martin Rudstaden i denne stillingen.

11. april 2019
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Normisjon/Ryan Burch/Eivind Horne

Rudstaden, som i dag er medie- og markedssjef i Normisjon, tiltrer etter planen som assisterende generalsekretær 1. mai. Nestleder i medie- og markedsavdelingen, Mari-Anne Nybraaten, vil lede avdelingen inntil videre. 

– Ole Martin Rudstaden kjenner organisasjonen vår godt, og har jobbet på flere plan i Normisjon gjennom mange år, sier landsstyreleder Hallgeir Solberg. – Vi er glade for at han har sagt ja til å gå inn i denne stillingen. 

–Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på denne tjenesten. Jeg ser med glede på hvordan Acta og Normisjon utvikler seg og opplever en organisasjon som setter seg i stand til å drive misjon i dag og i framtiden. Jeg mener bestemt at det fantastiske mangfoldet i Acta og Normisjon er en stor styrke, en styrke vi i enda større grad vil klare å utnytte ved å stå tettere sammen og gjøre hverandre gode, sier Ole Martin Rudstaden.

Anne Birgitta Langmoen Kvelland. Foto: Eivind Horne

–I tillegg til å være stedfortreder for generalsekretær vil assisterende generalsekretær blant annet ha hovedansvar for utvikling og omstilling i organisasjonen, være en del av lederteamet for Misjon i Norge, og være ansvarlig for intern- og eksternkommunikasjon sier generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland. 

Ifølge landsstyreleder Solberg er opprettelsen av en slik nestlederstilling et resultat av et ønske om tydelighet og kontinuitet i organisasjonen. 

– Vi ser ikke for oss at dette vil medføre store endringer i ledelsesstrukturen slik den ligger i dag, men at dette vil tydeliggjøre ansvarslinjene. En viktig følge av dette er også at det nå vil være en fast stedfortreder for generalsekretær ved behov.

Rudstaden har tidligere vært Actaleder i Region Østfold og faglig leder i Acta – Barn og unge i Normisjon. Han var arbeidende styreleder for Gå Ut Senteret i 2014/2015 og ledet utrednings- og endringsprosessen som endte med avvikling av skoledriften i Hurdal og flytting av Gå Ut Senteret til Trondheim. 

Ingebjørg Berstad Torp, regionleder i region Agder, sier at hun tror den nye stillingen er viktig for Normisjon. 

Ingebjørg Berstad Torp

– Det er godt for organisasjonen å ha en som man vet er leder når generalsekretær er på reise eller av andre grunner er utilgjengelig. Jeg synes det er flott at det er Ole Martin, som kjenner organisasjonen godt, som inntar denne stillingen. Han har god innsikt i det internasjonale arbeidet, kan innsamling og informasjon. Jeg kjenner Ole Martin som en positiv, blid, vennlig, glad i Jesus og glad i Normisjon, sier Torp. 

Internasjonal leder Dag-Håkon Eriksen

– Denne stillingen vil være med å sette fart på omstillingsprosessen og oppfølgingen av rådsmøtet i høst. Jeg synes opprettelsen av denne stillingen er et bra grep fra Landsstyret. Jeg ønsker Ole Martin lykke til med den jobben han skal gå inn i og ser fram til å samarbeide med ham i den nye stillingen, sier internasjonal leder Dag-Håkon Eriksen. 

– Ole Martin kjenner organisasjonen godt, og han er en leder med stor gjennomføringskraft. Jeg gleder meg til han starter i den nye rollen sin, sier generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland. 

Stillingen har en varighet tilsvarende nåværende generalsekretærs åremål, det vil si til og med 31.3.2022.

Relatert innhold

Sel munnbind frå døropningar

I Ecuador selges klesplagg og munnbind frå døropningar, og sitron og mandarin fra midtrabbattar. Gatesalget blomstrar til tross for restriksjonar og koronavirus.

Read article "Sel munnbind frå døropningar"

– Wow, det var dette Gud mente

Direktør i det lokale selskapet R&R Services, Raul Asgarov, fikk for flere år siden et syn av mange barn på en slette. I dag leder han Normisjons arbeid på Barnehjemmet i Merdekan i Aserbajdsjan.

Read article "– Wow, det var dette Gud mente"

«Hva skjer med prosjektene nå?»

– Vi har et ansvar for de menneskene vi jobber med i misjonslandene våre. Det ansvaret håper jeg også at folk vil være med å bære med oss, selv om noe av arbeidet er redusert og det er restriksjoner og nedstengninger i mange områder, sier Internasjonal leder Tore Bjørsvik.

Read article "«Hva skjer med prosjektene nå?»"