Normisjon ansetter assisterende generalsekretær

Normisjons landsstyre har vedtatt å opprette en stilling ved felleskontoret som assisterende generalsekretær, og å ansette Ole Martin Rudstaden i denne stillingen.

11. april 2019
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Normisjon/Ryan Burch/Eivind Horne

Rudstaden, som i dag er medie- og markedssjef i Normisjon, tiltrer etter planen som assisterende generalsekretær 1. mai. Nestleder i medie- og markedsavdelingen, Mari-Anne Nybraaten, vil lede avdelingen inntil videre. 

– Ole Martin Rudstaden kjenner organisasjonen vår godt, og har jobbet på flere plan i Normisjon gjennom mange år, sier landsstyreleder Hallgeir Solberg. – Vi er glade for at han har sagt ja til å gå inn i denne stillingen. 

–Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på denne tjenesten. Jeg ser med glede på hvordan Acta og Normisjon utvikler seg og opplever en organisasjon som setter seg i stand til å drive misjon i dag og i framtiden. Jeg mener bestemt at det fantastiske mangfoldet i Acta og Normisjon er en stor styrke, en styrke vi i enda større grad vil klare å utnytte ved å stå tettere sammen og gjøre hverandre gode, sier Ole Martin Rudstaden.

Anne Birgitta Langmoen Kvelland. Foto: Eivind Horne

–I tillegg til å være stedfortreder for generalsekretær vil assisterende generalsekretær blant annet ha hovedansvar for utvikling og omstilling i organisasjonen, være en del av lederteamet for Misjon i Norge, og være ansvarlig for intern- og eksternkommunikasjon sier generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland. 

Ifølge landsstyreleder Solberg er opprettelsen av en slik nestlederstilling et resultat av et ønske om tydelighet og kontinuitet i organisasjonen. 

– Vi ser ikke for oss at dette vil medføre store endringer i ledelsesstrukturen slik den ligger i dag, men at dette vil tydeliggjøre ansvarslinjene. En viktig følge av dette er også at det nå vil være en fast stedfortreder for generalsekretær ved behov.

Rudstaden har tidligere vært Actaleder i Region Østfold og faglig leder i Acta – Barn og unge i Normisjon. Han var arbeidende styreleder for Gå Ut Senteret i 2014/2015 og ledet utrednings- og endringsprosessen som endte med avvikling av skoledriften i Hurdal og flytting av Gå Ut Senteret til Trondheim. 

Ingebjørg Berstad Torp, regionleder i region Agder, sier at hun tror den nye stillingen er viktig for Normisjon. 

Ingebjørg Berstad Torp

– Det er godt for organisasjonen å ha en som man vet er leder når generalsekretær er på reise eller av andre grunner er utilgjengelig. Jeg synes det er flott at det er Ole Martin, som kjenner organisasjonen godt, som inntar denne stillingen. Han har god innsikt i det internasjonale arbeidet, kan innsamling og informasjon. Jeg kjenner Ole Martin som en positiv, blid, vennlig, glad i Jesus og glad i Normisjon, sier Torp. 

Internasjonal leder Dag-Håkon Eriksen

– Denne stillingen vil være med å sette fart på omstillingsprosessen og oppfølgingen av rådsmøtet i høst. Jeg synes opprettelsen av denne stillingen er et bra grep fra Landsstyret. Jeg ønsker Ole Martin lykke til med den jobben han skal gå inn i og ser fram til å samarbeide med ham i den nye stillingen, sier internasjonal leder Dag-Håkon Eriksen. 

– Ole Martin kjenner organisasjonen godt, og han er en leder med stor gjennomføringskraft. Jeg gleder meg til han starter i den nye rollen sin, sier generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland. 

Stillingen har en varighet tilsvarende nåværende generalsekretærs åremål, det vil si til og med 31.3.2022.

Relatert innhold

Okhaldhunga Times, desember 2019

Vi er simpelthen ikke i Okhaldhunga lenger. Det er en tanke det tar tid for oss å venne seg til. For å ha litt tid til akkurat det, har vi lagt inn et lite avbrekk mellom Okhaldhunga og Norge: De siste par ukene har vi vært på en liten trekking i fjellet for å få blåst det litt rent og tomt i hoder og hjerter, og så har vi besøkt noen venner og samarbeidspartnere rundt omkring. Men før det: Bli med «inn» i dette siste nummeret av Okhaldhunga Times. Gled og sørg med oss gjennom gode avskjeder, treff den lille jenta som doblet sin vekt på en fem ukers fetekur på setra i Okhaldhunga, og ta del i en visjon som ble virkelighet den siste uka før vi dro!

Read article "Okhaldhunga Times, desember 2019"

Helt nytt perspektiv

Sarang synes kristen tro virket uinteressant, men da han flyttet til Dhaka ble han med i Dhaka Youth Fellowship. Her fikk han et nytt perspektiv.

Read article "Helt nytt perspektiv"

Fra ingenting til alt

Read article "Fra ingenting til alt"