Normisjon med overskudd

Nå går økonomien i Normisjon i balanse. – Vi er takknemlig for støtten fra trofaste givere i et tøft koronaår, sier økonomileder Eivind M. Saaghus. 

Regnskapstallene for 2020 er klare forteller Eivind Milton Saaghus som er økonomi og administrasjonssjef i Normisjon. Foto: Normisjon

– Først og fremst har jeg lyst til å skryte skikkelig av giverne våre. Det har vært et ekstraordinært år for oss alle, og et år hvor forventningene til årsresultatet var mye lavere enn det vi ender opp med, forteller økonomileder Eivind Milton Saaghus. 

Tallene er klare
Regnskapstallene for 2020 er klare og økonomilederen kan vise til overskudd på grunn av eiendomssalg, men også på den ordinære driften. Normisjon har hatt en krevende omstillingsprosess økonomisk de siste årene, men etter et krafttak med omlegginger i 2018 gikk Normisjon i pluss for første gang på flere år i 2019. Nå opplever organisasjonen fortsatt overskudd.

– 2020 har vært et veldig tøft år med mye usikkerhet på grunn av pandemien. Vanlige innsamlingsaksjoner måtte legges om, men giverne våre har heldigvis fortsatt og bidra. Vi har også fått noe koronaspesifikk støtte fra staten, forteller Saaghus og fortsetter:

– I fjor solgte vi en større eiendom i Oslo som gjør at årsresultatet ender på rundt 148 millioner. Inntekten fra eiendomssalget skal imidlertid reinvesteres, og skal ikke brukes til å dekke ordinære driftskostnader. Ser vi bort i fra eiendomssalget er det gledelig at vi går i pluss på den ordinære driften også. 

Må prioritere
Justert for eiendomssalget og skatt knyttet til omorganisering av eiendomsporteføljen, leverer Normisjon i 2020 et beskjedent overskudd på 44.000 kr. Økonomilederen påpeker at organisasjonen har gjort flere grep for å sikre en mer bærekraftig økonomi, blant annet er Normisjon Eiendom AS (NEAS) etablert som et eget aksjeselskap for å optimalisere forvaltningen av eiendomsporteføljen.

– Aktivitetsnivået i organisasjonen, både nasjonalt og internasjonalt har i flere år vært større enn gaveinntektene våre, og dette har tært på økonomien, sier Saaghus og fortsetter:

– De siste årene er det gjort flere grep for å sikre bedre kostnadskontroll. Vi har måtte prioritere tøffere, men nå har vi ikke større forpliktelser enn det vi vet at vi klarer å finansiere. Fremover vil kostnadsnivået måtte holdes på et nivå som er i tråd med gaveinntektene våre, og prioriteringer vil knytte seg til overordnede strategiske vurderinger.

Viktig koronainnsamling
– Hvordan gikk det med gaveinntektene til Normisjon? 

– Når det kommer til det helt ordinære innsamlingsarbeidet så har vi samlet inn noe mindre enn det vi pleier, sier Saaghus.

 – Flere planlagte skoleaksjoner, julemesser og annet ble avlyst eller utsatt i koronaåret 2020. Men giverne har i 2020 bidratt ekstra da koronapandemien brøt ut. Mer enn to millioner kroner er i løpet av året blitt samlet inn i egne koronainnsamlinger. Disse pengene har gått direkte ut til felt, og har dermed fått ekstra stor betydning for mange. 

Han legger til:

– Videre fremover vil vi jobbe enda mer strategisk med innsamlingsarbeidet vårt. Vi har også nylig ansatt en innsamlingsleder, Charlotte Lauvland, som vil være med å styrke dette arbeidet. 

Vil arbeide mer strategisk
Galleri Normisjon sine butikker har måtte holde stengt store deler av året, men har også levert gode tall for 2020 påpeker økonomilederen.

– Galleri Normisjon har gjort en kjempeinnsats. Vi satser videre på gjenbruk og nå i 2021 er flere nye butikker på trappene. 

Pengene fra eiendomssalget i 2020 vil investeres videre i rente og aksjefond hvor avkastningen vil vær med på å finansiere misjonsarbeidet til Normisjon i mange år fremover forteller Saaghus.

– Vi kommer til å fortsette og optimalisere eiendomsporteføljen og investere videre slik at etiske hensyn er ivaretatt samtidig som Normisjons økonomi styrkes også for framtiden.