Ny kirke – endelig!

I Mali er 90 % av befolkningen muslimer. Selv om det som oftest praktiseres trosfrihet, kan for eksempel tomtekjøp være vanskelig for kirker og kristne. 

Tekst og foto Therese Glendrange

De får ofte tildelt tomter som har vært søppelfyllinger, hvor det sies å bo onde ånder eller hvor det nesten ikke er mulig å bygge. En av menighetene i EELM, den evangelisk-lutherske kirken i Mali, fikk kjøpt en tomt hvor det meste av tomta var et stort hull. Hvordan bygger man kirke da? 

I 2009 startet en av EELMs menigheter i Bamako en «avlegger» i en ny bydel. De første årene hadde de gudstjeneste på tunet til en evangelist, men i 2012 fikk de kjøpt en tomt. Ganske raskt fikk de satt opp et kirkebygg. Et lite hus plassert helt på kanten av en skrent og med nesten ikke noe tomt foran seg. Med stor innsats fikk de også fylt i med stein og laget plass til to utedoer. 

Ganske raskt ble kirken for liten. Pierre Moulna er misjonær i en misjonsorganisasjon fra Kamerun. De jobber sammen med Normisjon for å styrke EELM-kirken. Han har ansvar for denne nye menigheten og var ganske fortvilet. I fjor høst måtte folk sitte utenfor under gudstjenesten. De hadde planer om å bygge nytt og større, men ble skremt av kostnadene. Siden kirken deres er bygd på det eneste flate området på tomten, måtte det mye masse til før de i det hele tatt startet på bygget av ny kirke. 

I oktober i fjor satte menigheten seg som mål å be for et nytt kirkebygg og å begynne å bygge. Misjonær Moulna hadde tro for prosjektet og oppmuntret den lille menigheten til dugnader. Både ungdommer og barn var ivrige på å bære stein og grus, mens de voksne lederne kanskje var litt mer skeptisk til om prosjektet var mulig. Det var det! Med en grunnmur som er mange ganger så høy og solid som er vanlig i Mali. 

Hver lørdag har ungdommene vært med og båret sand og stein, kvinnene og jentene har kommet med baljer med vann. Til og med ungene har vært med og hjulpet til. Pengene har stort sett kommet fra MFLM, den kamerunske misjonsorganisasjonen. 

Nå har menigheten fått en stor kirke hvor det er plass til gamle og mange nye medlemmer. Det eneste som mangler nå er vinduer og dører, men det skal på plass i løpet av høsten. 

Vi ber for:EELMs menigheter.

Du kan gi en gave til Normisjons menighetsbyggende arbeid i Mali her.

Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 3/2018

Relatert innhold

Mot strømmen

Tett på: Caleb Sherpa valgte å gi livet sitt til Jesus i en alder av femten år, og det skapte store utfordringer i møte med kulturen han kom fra. Bønn ble hans viktigste verktøy i møte med disse prøvelsene.

Read article "Mot strømmen"

Reagerer på avslag

Utdanningsdirektoratet setter en stopper for Gå Ut Senterets nye bibelkunnskapslinje. Rektor Ørjan Tinnen mener de ikke forstår behovene.

Read article "Reagerer på avslag"

Det er makt i de foldede hender

For 30 år siden samlet en gruppe kvinner seg til konferanse nordvest i Bangladesh. Tolv av deltakerne ble så engasjerte at de bestemte seg for å opprette egne kvinnegrupper med et spesielt fokus på bønn. I dag dekker arbeidet 70 slike grupper fordelt på 200 menigheter.

Read article "Det er makt i de foldede hender"