Ny offensiv for å finne rektor til GUS

Ørjan Tinnen, avtroppende rektor (t.v) og Lars Gjøra Aursand, styreleder for Gå Ut Senteret, på befaring i det nye misjonssenteret i Trondheim som nå er under bygging.

Når Gå Ut Senteret (GUS) nå søker etter ny rektor, står evnen til samhandling høyt på ønskelista over kvalifikasjoner. Stillingen lyses nå ut på nytt.

Tekst: Arne Sæteren – foto: Gå Ut Senteret – publisert 15.11.22

Lars Gjøra Aursand, styreleder ved skolen, begrunner dette med den nye situasjonen skolen kommer i. Ved juletider flytter Gå Ut Senteret inn i nye lokaler sammen med Salem Menighet, Normisjon Region Trøndelag, Trondheim Samtalesenter og menighetens diakonale arbeid, 22B, i Trondheim sentrum.

– Det nye misjonssenteret i Prinsens gate 22 gir oss nye muligheter, men også utfordringer for en rektor. De fem enhetene kan samarbeide og trekke veksler på hverandre, og det er viktig at en ny rektor ser denne synergien og har evnen til å skape samhandling. Det blir et før og etter det nye misjonssenteret. Vi søker derfor en rektor som er klar til å lede oss inn i et nytt kapittel, sier han. 

Ønsker flere søkere

Stillingen som rektor ble lyst ut første gang i vår da Ørjan Tinnen sa opp sin stilling for å gå over i et nytt prosjekt i Normisjon. Noen søkere meldte seg da, men styret ønsket flere søkere. 

– Vi mente vi ikke fant den nye rektoren den gangen og har derfor valgt å lyse ut stillingen på nytt. Helt siden juni har vi jobbet tett med rekrutteringsbyrået Human for å finne den rette kandidaten, sier styrelederen.

– Ørjan Tinnen er kjent som en dyktig skoleleder og fikk for et par år siden Friskoleprisen. Tror du noen søkere tenker at dette blir «å hoppe etter Wirkola»?

– Nei, det tror jeg ikke. Det er ellers flere som kan være en Wirkola. Dessuten er vi svært heldige fordi Tinnen fortsatt vil ha sitt arbeidssted i Prinsensgate, som organisasjonsutvikler.  Ørjan Tinnen ivaretar i dag rektors oppgaver til en ny person er på plass i stillingen, forteller Aursand.

– Vil gjøre Normisjon bedre

Det er store forventninger til det nye misjonssenteret i Prinsens gate i Trondheim sentrum. 

– Dette tror vi vil gjøre Normisjon enda bedre, ikke bare i Trondheim, men i hele Trøndelag. Studentene kan få praksis i Salem menighet og i foreninger og Acta-lag i regionen. Gå Ut Senteret kan nyte godt av ansatte i Salem og regionen til undervisning. 

I møte med en ny tid ser vi mulighetene som ligger i et samarbeid med samtalesenteret og deres kontaktflate. Flere undersøkelser viser at så mye som 40 prosent av studentene opplever ensomhet og psykiske utfordringer. Med samtalesenteret på laget håper vi å kunne være et enda mer komplett tilbud for både egne og byens studenter, sier Lars Gjøra Aursand.

Styreleder er også opptatt av at Gå Ut Senteret har et nettverk og samarbeid utover Normisjons rekker, og dette trekkes fram i stillingsannonsen som en av rektors oppgaver. 

I annonsen vises det til at rektor har ansvar for å utvikle Gå Ut Senteret videre til fortsatt å være en toneangivende bibel- og misjonsskole i Norge.

Link:  https://www.normisjon.no/ledig-stilling/soker-rektor