Ny teknikk på generalforsamling og landsmøte

I midten av januar inviterer Normisjon og Acta til MER-konferanse, generalforsamling og landsmøte i IMI-kirken i Stavanger.

Tiden med stemmesedler og talenummer på papir på Normisjons generalforsamling og Actas landsmøte er over. Nå skal stemming og valg foregå digitalt.

Tekst: Arne Sæteren – Foto: Inga Lill Nord Nyvoll – Publisert 20.12.2023

Både Normisjons generalforsamling og Actas landsmøte arrangeres i tilknytning til MER-konferansen i Stavanger 12.–15. januar 2024. Veronica Berg, personalleder i Acta, forteller at både Normisjon og Acta under koronapandemien ble nødt til å gjennomføre generalforsamling og landsmøte digitalt. 

– Det hadde vi gode erfaringer med, og vi tar med oss noe av dette til neste års samlinger, forteller hun.

Over 400 påmeldte

MER-konferansen, generalforsamlingen og landsmøtet holdes i IMI-kirken i Stavanger. Til nå har vel 400 mennesker meldt seg på til MER-konferansen og per dags dato har 266 krysset av for at de vil være med på generalforsamlingen. Landsmøtet i Acta holdes både fysisk og digitalt, og 64 har krysset av for at de blir til stede under samlingen i Stavanger mens 45 personer vil være med digitalt.

Påmeldingsfristen for arrangementene er satt til 5. januar, men til konserten med Lewi Bergrud fredag 12. januar kan man kjøpe billetter helt fram til konserten starter.

Les mer om MER-konferansen her.

Digital stemmegiving

Actas landsmøte holdes både fysisk og digitalt slik at de som ikke har anledning til å være til stede i Stavanger kan delta i møtet via internett. Normisjons generalforsamling blir ikke streamet slik at delegatene må være til stede i salen. Men stemmegivingen skjer digitalt.

Veronica Berg forteller møtene blir mer effektive med en digital løsning.

– Ved å gå inn på en nettside via mobiltelefon eller nettbrett kan man tegne seg på talerlista, fremme endringsforslag, stemme under behandling av saker og ved valgene til styrer og komiteer. Vi slipper da å ha tellekorps som teller stemmer. Alt dette holder systemet orden på og resultatet av avstemminger og valg blir klart umiddelbart, forteller Veronica Berg.

På denne nettsiden får man også tilgang til sakspapirene til sakene som behandles.

God support

– Dette er kanskje fremmed for noen, men vi skal stiller med god support på GF. Og vi er tilgjengelig hele uka i forkant, så bare ta kontakt med Normisjons hovedkontor om noen trenger hjelp til å registrere seg. Hvis noen ikke har smarttelefon, nettbrett eller datamaskin er det mulig å låne dette i salen på fredagen på GF, forteller Veronica Berg.

Alle delegatene til generalforsamlingen og landsmøtet får en e-post i begynnelsen av januar med veiledning om dette systemet og en lenke der man kan registrere seg.