Nytt misjonssenter i Trondheim

Det ble et høyt og rungende ja til bygging av nytt misjonssenter under Salem i Trondheim sitt ekstraordinære årsmøte 20.oktober.

Normisjons menighet, Salem i Trondheim, skal bygge et misjonssenter i byens sentrum.

Tekst: Arne Sæteren; Foto: Torstein Nesje; Publisert: 02.11.21

Etter 20 års planlegging er det nå gitt grønt lys til utbygging og restaurering av Prinsens gate 22 for 79 millioner kroner. Det var et ekstraordinært årsmøte som tok den endelige avgjørelsen, og av de 155 stemmeberettigede, stemte 153 for.

– Det har vært en grundig utredning, og på møtet var det en god debatt med mange gode innlegg. Før årsmøtet ble alle medlemmene kontaktet på telefon slik at vi fikk høre deres mening om prosjektet, forteller daglig leder og hovedpastor, Jann Even Andresen, til normisjon.no

Nye muligheter
Det nye misjonssenteret skal, i tillegg til å være lokaler for menigheten, romme regionskontoret for Normisjon og Acta, misjonsskolen Gå Ut Senteret, Trondheim samtalesenter og det diakonale arbeidet 22b. Gå Ut Senteret leier i dag lokaler i en prestegård. 

– Det å samle flere enheter i samme kvartal gir oss større mulighet til å tenke helhetlig. Vi kan dra veksler på hverandre og arbeide på en ny måte. I stedet for å arbeide i hver vår enhet, kan vi heller arbeide ut i fra fagområder, sier Jann Even Andresen.

Spesielt menes det at Gå Ut Senteret vil få mange fordeler ved å etablere seg der.

«Ved å flytte skolen dit kan undervisningstilbudet utvides med nye linjer og studentene får et tettere forhold til menigheten», heter det i saksframlegget til det ekstraordinære årsmøtet.

Videre pekes det på at det vil bli nye utleiemuligheter, til konserter, konferanser og undervisning.

Salem i Prinsens gate 22B i Trondheim skal restaureres og bygges ut for 79 millioner kroner.
Illustrasjon fra prospektet.

Planen er å rehabilitere den gamle tregården fra 1700-tallet og storsalen og kjelleren under fra 1920-tallet. Lillesalen og kjøkkenet skal rives. I stedet skal det reises en ny bygning som skal romme kaféområde, kjøkken, grupperom, undervisningsrom, bibliotek og en ny lav mellometasje bak i storsalen med inngang fra den nye delen. 

– Etter planen skal rivearbeidet starte før jul i år og de mest optimistiske anslagene sier at senteret skal stå ferdig ved årsskiftet 2022/23, forteller Andresen og fortsetter:

– Vi flytter ut i høst og virksomheten blir spredt på flere steder i byen i byggeperioden. Til studentsamlingene på lørdagskveldene får vi leie Betel, pinsevennenes lokale, og søndagsgudstjenestene skal vi holde hos Kristen videregående skole i Trøndelag. Mindre møter skal avholdes i bedehuset til NMS i Sommerveita. Menigheten jobber med å finne egnede kontorfasiliteter. 

Fikk gave fra privatperson
Totalt er det nye prosjektet kostnadsberegnet til 79 millioner kroner. I denne summen er det lagt inn en margin for uforutsette kostnader på vel ti millioner kroner. Takket være salg av eiendom, innsamlinger og en ekstraordinær gave i 2020, har Salem en egenkapital på 18,5 millioner kroner. Resten skal finansieres ved avdragsfrie, private lån på 20 millioner kroner og banklån på 42 millioner kroner.

I 2020 fikk Salem menighet fem millioner kroner av en privatperson.

– Denne giveren lovet i tillegg å gi like mye som vi fikk inn på en innsamling til det nye senteret. Totalt fikk vi 6,5 millioner kroner av denne personen. Slike gaver varmer. Det gjør også andre gaver vi får. En eldre dame kom til oss med fem hundre kroner. Det var gripende. Hun ga etter evne, og det var sikkert et stort offer for henne, sier Andresen.

Jann Even Andresen, hovedpastor i Salem Trondheim, forteller at rivearbeidet starter allerede.

Salem i Trondheim er en av Normisjons største menigheter med rundt 400 medlemmer. Den har røtter tilbake til 1865 da Trondhjems Indremisjon ble stiftet. Menigheten har fem ukentlige gudstjenester og i løpet ev en uke deltar rundt tusen mennesker. Salem menighet er medeier i Gå ut senteret og Trondheim samtalesenter.

De siste årene har antall familier økt jevnt og trutt og hver lørdag kveld er Salem full av studenter.