Nytt prosjekt i Nepal!

Denne unge jenta har hatt hjerne-tuberkulose og fått en hjerneskade som følge av det. Nylig fikk hun en ny stol som hjelper henne å sitte oppreist. Å sitte, åpner for felleskap i familien rundt måltidene.
-Publisert: 15.09.2020-

17 lokale medarbeidere går nå fra hus til hus i Okhaldhunga i Nepal for å kartlegge husholdninger med funksjonshemmede i familien.

I Nepal er det fortsatt mye skam knyttet til det å ha funksjonsnedsettelser.

I år startet derfor et nytt prosjekt, som drives ut i fra Okhaldhunga sykehus. Prosjektet skal jobbe for at denne gruppen mennesker får bedre helse, at de blir økonomisk og politisk myndiggjort, og får tilgang til utdanning.

I tillegg til kursing og arbeid for å gjøre offentlig ansatte og funksjonshemmede selv klar over sine rettigheter, vil prosjektet arbeide med holdningsendring. Akkurat nå er en sentral stab i gang med å gå fra hus til hus for å kartlegge husholdninger som har funksjonshemmede i familien. De besøker flere distrikt i Okhaldhunga.

Full deltakelse i samfunnet

Det nye prosjektet handler om inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser, både med tanke på samfunnets evne og vilje til å inkludere, og om individets mulighet til å delta i samfunnet.

12 av de 17 lokale medarbeiderne har selv en egen funksjonshemming. De funksjonshemmede som er ansatt, måtte først bli venn med sin egen funksjonshemming før de kan bryte stigma i landsbyene, så en stor prosess tok fatt i startfasen av prosjektet.

Normisjon er en viktig støttespiller til Okhaldhunga sykehus, som drives av United Mission to Nepal. Sykehuset som ligger 8 mil fra Mount Everest og er det eneste i et område med over 250.000 mennesker.

Vil du støtte arbeidet for å fremme funksjonshemmedes rettigheter i Nepal?

  • Gi en gave med Vipps: 60471
  • Kontonummer: 1503.02.13537 – merk: Okhaldhunga
  • Fastgiver: Normisjon.no/prosjekt/okhaldhunga-sykehus

Relatert innhold

Oversettelser til besvær

Les to av våre utsendingers kuriøse erfaringer fra når konkrete ord skal oversettes fra ett språk til et annet.

Read article "Oversettelser til besvær"

Gir kunnskapen videre

I utgangen av 2020 ble FAST-prosjektet i Kambodsja avsluttet. Nå forteller 18 år gamle Reaksmey og 25 år gamle Sarum om hvordan de gir erfaringene videre til lokalsamfunnet.

Read article "Gir kunnskapen videre"

– Alltid plass til en til

Svein Høyseter, en av Normisjons ildsjeler fra vestlandet, trodde ikke det var plass til enda et land i hjertet sitt. Nå har han familie i flere av Normisjons samarbeidsland.

Read article "– Alltid plass til en til!"