Nytt prosjekt i Nepal!

Denne unge jenta har hatt hjerne-tuberkulose og fått en hjerneskade som følge av det. Nylig fikk hun en ny stol som hjelper henne å sitte oppreist. Å sitte, åpner for felleskap i familien rundt måltidene.
-Publisert: 15.09.2020-

17 lokale medarbeidere går nå fra hus til hus i Okhaldhunga i Nepal for å kartlegge husholdninger med funksjonshemmede i familien.

I Nepal er det fortsatt mye skam knyttet til det å ha funksjonsnedsettelser.

I år startet derfor et nytt prosjekt, som drives ut i fra Okhaldhunga sykehus. Prosjektet skal jobbe for at denne gruppen mennesker får bedre helse, at de blir økonomisk og politisk myndiggjort, og får tilgang til utdanning.

I tillegg til kursing og arbeid for å gjøre offentlig ansatte og funksjonshemmede selv klar over sine rettigheter, vil prosjektet arbeide med holdningsendring. Akkurat nå er en sentral stab i gang med å gå fra hus til hus for å kartlegge husholdninger som har funksjonshemmede i familien. De besøker flere distrikt i Okhaldhunga.

Full deltakelse i samfunnet

Det nye prosjektet handler om inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser, både med tanke på samfunnets evne og vilje til å inkludere, og om individets mulighet til å delta i samfunnet.

12 av de 17 lokale medarbeiderne har selv en egen funksjonshemming. De funksjonshemmede som er ansatt, måtte først bli venn med sin egen funksjonshemming før de kan bryte stigma i landsbyene, så en stor prosess tok fatt i startfasen av prosjektet.

Normisjon er en viktig støttespiller til Okhaldhunga sykehus, som drives av United Mission to Nepal. Sykehuset som ligger 8 mil fra Mount Everest og er det eneste i et område med over 250.000 mennesker.

Vil du støtte arbeidet for å fremme funksjonshemmedes rettigheter i Nepal?

  • Gi en gave med Vipps: 60471
  • Kontonummer: 1503.02.13537 – merk: Okhaldhunga
  • Fastgiver: Normisjon.no/prosjekt/okhaldhunga-sykehus