Om oss

Normisjon ønsker å se Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Siden 1867 har Normisjon jobbet for å nå mennesker med evangeliet gjennom ord og handling både i Norge og internasjonalt.

Fellesskap

Normisjon ønsker å plante og bygge Jesus-sentrerte lokale fellesskap i Norge og internasjonalt.

Normisjon vil utføre sin tjeneste i nært samarbeid med andre. Vi oppmuntrer til lokalt samarbeid med Den norske kirke der det teologisk og strategisk ligger til rette for samarbeid.

I de fleste storbyene har Normisjon egne menighetsfellesskap. Normisjon driver også en utstrakt virksomhet på bedehus og i husfellesskap. Totalt har vi 950 voksenfellesskap, 600 Acta-lag og 270 samarbeidsmenigheter i Den norske kirke.

Vi anser Den norske kirke som vår viktigste samarbeidspartner.

Barn og unge 

Barne- og ungdomsarbeidet blir drevet av Acta – barn og unge i Normisjon. Acta består først og fremst av over 600 lokale fellesskap med over 19 000 medlemmer rundt om i landet.

Acta sentralt har mange gode ressurser for arbeid blant barn og unge – les mer om disse under Actas konsepter. Regionalt arrangerer vi leirer gjennom hele året for alle aldersgrupper – sjekk ut Actas arrangementer.

Misjon

Vi ønsker at flere skal bli kjent med Jesus og ønsker at våre fellesskap både nasjonalt og internasjonalt skal være preget av å nå nye med evangeliet.

Normisjon har et særlig hjerte for urfolk og minoritetsgrupper og har et utstrakt arbeid i Asia, Afrika, Midtøsten og Sør-Amerika. Normisjon samarbeider med en rekke nasjonale kirker og lokale partnere og har omlag 20 norske utsendinger og hundrevis av kortidsmisjonærer.

Arbeidet er både menighetsbyggende og diakonalt. Deler av bistandsarbeidet støttes av NORAD gjennom Digni.

Gjenbruk og miljø

Normisjon er opptatt av å ta vare på skaperverket og driver gjennom Galleri Normisjon 9 gjenbruksbutikker rundt omkring i Norge. Alle butikkene drives på frivillig basis og overskuddet går tilbake til Normisjons arbeid lokalt og internasjonalt.