Ønsker forslag på kandidater til landsstyret

Anders Østby er leder i valgkomiteen i Normisjon.

Valgkomiteen for generalforsamlingen i Normisjon i 2024 ber nå om forslag på kandidater til landsstyret. 

Tekst: Normisjon – foto privat – publisert 16.02.23

– Vi vil gjerne ha innspill om kandidater som egner seg til et slikt viktig verv. Send oss navn, alder, bosted, og noen ord om erfaring fra Normisjon og faglige kvalifikasjoner de har, oppfordrer Anders Østby, komiteens leder.

Kjennskap til Normisjon

Østby understreker at det bør være mennesker som har noe erfaring fra å sitte i styrer, som har nok økonomisk forståelse til å lese og forstå regnskap og som har god kjennskap til Normisjon.

–  De må stå på vårt verdigrunnlag og dele vår teologiske profil og strategi. Vi trenger folk med mange ulike kompetanser og av begge kjønn, sier han.

Forslag på e-post

Forslag på kandidater kan sendes på e-post til Else Kari Bjerva – else.kari.bjerva@normisjon.no.

Valgkomiteen består foruten Anders Østby av Kjellaug Andresen, Helge Bjørkhaug, Toralf Hetland, Marie Øygard, Roar Flacké og Ann Kristin Tosterud. Else Kari Bjerva er sekretær.

Valgkomiteen skal forberede valg av landsstyrets leder, øvrige medlemmer med varamedlemmer i landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen.