Over hundre barnemedlemmer

– Ansvaret vi har for å gi troen på Jesus videre til neste generasjon, er et ansvar som vi som kirke bærer sammen med barnas foreldre, sier hovedpastor Åge Løsnesløkken. 

Norkirken Grimstad opplever vekst. Nå har kirken over hundre barnemedlemmer.

Tekst: Silje Jortveit – Foto: Privat – Publisert: 27.05.22

– Det var et stort skritt for oss da vi valget å satse 38 millioner kroner på et nytt kirkebygg. Norkirken Grimstad var en betydelig mindre forsamling da vi tok dette valget. I dag opplever vi at kirkebygget er med å åpne dører for oss, og gir oss muligheten til å nå ut til flere, sier Åge Løsnesløkken som er hovedpastor i Norkirken Grimstad.

Han forteller at det er en takknemlig oppgave å drive menighet i en kommune som er i vekst:

– Det bosetter seg stadig flere småbarnsfamilier som er på jakt etter et menighetsfelleskap her i Grimstad. Det er noe som vi «nyter godt av»

Tro og etterfølgelse

Det nye kirkebygget har gitt Norkirken positiv oppmerksomhet i nærmiljøet. Men Løsnesløkken presiserer at menighetens kall og oppdrag ikke handler om selve bygget.

– Vårt kall er å fylle bygget med et innhold. Vi er her for å utfordre og inspirere mennesker til et liv i tro og etterfølgelse av Jesus. Vi er opptatt av å stå grunnfestet på Guds ord. Samtidig ønsker vi å være en kirke med et raust og åpent miljø, der alle er med og bidrar med det de kan.  

Barne- og ungdomsarbeid

Alle som har vært innom Norkirken i Grimstad, vet at kirken har et stort og aktivt barne- og ungdomsarbeid. Over 100 barn er innmeldt i barnearbeidet, og det yrer av liv enten det er familiegudstjeneste eller det er egne opplegg for barna på de øvrige gudstjenestene 

– Det at vi døper barn forplikter med tanke på trosopplæring, sier Løsnesløkken.  

– Ansvaret vi har for å gi troen på Jesus videre til neste generasjon, er et ansvar som vi som kirke bærer sammen med barnas foreldre. 

Barnearbeidet i Norkirken Grimstad er i all hovedsak foreldredrevet. Under deler av gudstjenesten er det egne opplegg for førskolebarn, for 1. – 4. klasse, og for 5. klasse og oppover. Disse oppleggene er det foreldre som organiserer og gjennomfører.  

– Hvis vi ikke makter å gi troen videre til barna og ungdommene våre, ligger faren for avkristning alltid bare én generasjon unna, påpeker Løsnesløkken. 

Bibelskole-elever

Et par steinkast fra Norkirken i Grimstad, ligger Normisjons bibelskole, Bibelskolen i Grimstad, «BiG». Mange av bibelskoleelevene finner sitt åndelige felleskap i Norkirken det året de er elever ved bibelskolen.

– Mange vil nok misunne oss det at vi som kirke har tilgang til så mange unge mennesker i felleskapet vårt. Vi er veldig takknemlige for det givet som bibleskolestudentene bærer med seg. Samtidig er det en kjensgjerning at vi ikke kan bygge menighet basert på mennesker som bare er med på årsbasis, sier Løsnesløkken og fortsetter:

– Men vi opplever det selvsagt som en vinn-vinn situasjon: Vi som menighet nyter godt av bibelskolelevenes engasjement, og elevene på sin side får forhåpentligvis med seg impulser og ideer om menighetsdrift som de kan ta med seg hjem til sine hjemsteder. 

Indre og ytremisjon

Norkirken Grimstad støtter for tiden to misjonsprosjekter i Normisjonsregi. Det ene er pionermisjon i Senegal, det andre er knyttet til nybrottsarbeid i Sentral-Asia. 

– Det er dypt meningsfullt å kunne drive en menighet i spennet mellom indre- og ytremisjon, sier Løsnesløkken.

– Men vi må alltid være klar over at indremisjon både har en egenverdi, og i neste omgang er hele forutsetningen for å kunne drive ytremisjon. Arbeidet hjemme gir kraft og bærekraft til arbeidet ute.