Overskudd for Normisjon

Økonomi- og administrasjonssjef Evind Milton Saaghus mener de siste årenes omstruktureringer har gitt positive resultater.

Normisjon hadde i 2021 et overskudd på 6 131 295 kroner. For hele konsernet, som også inkluderer bolig- og forretningsdrift, er overskuddet 15 438 630 kroner.

Tekst: Arne Sæteren – Foto: Normisjon/Inga Lill Nyvoll – Publisert: 09.05.22

Regnskapet for 2021 ble godkjent av landsstyret fredag.

Eivind Milton Saaghus, økonomi- og administrasjonssjef i Normisjon, mener de siste årenes omstruktureringer og gode gaveinntekter har gitt positive resultater.

– Vi klarer å opprettholde vår satsing på internasjonal misjon og misjonsaktivteter i Norge. Overføringene til faste prosjekter i samarbeidslandene og aktiviteter i Norge er dermed ikke redusert, sier han.

Stabile givere
Økonomi- og administrasjonssjefen framhever også betydningen stabile og gode givere har for økonomien i Normisjon.

– Norkirker, foreninger, privatpersoner og bedrifter støtter oss gjennom hele året. Til tross for stor usikkerhet om de totale inntektene, ble gaveinntektene i overkant av 40,5 millioner kroner. Av dette er 6,95 millioner arv og testamentariske gaver. Dette er omtrent som i 2020 og vi ønsker å rette en stor takk til alle givere, sier Saaghus!

– Ble gaveinntektene påvirket av koronapandemien?

­– Inntektene fra foreningene ble redusert fordi en del aktiviteter ble avlyst. Men nå når landet har åpnet igjen, har disse gavene økt i takt med aktiviteten. Ser vi året under ett så har gavene vært relativt stabile. Det er vi svært glade for, men vi arbeider hele tiden systematisk for å øke gaveinntektene, både for å holde tritt med kostnadsveksten og for å kunne utvide arbeidet vårt, sier Saaghus.

Investering i fond
De to siste årene har Normisjon solgt eiendommer i Oslo, og en stor del av gevinsten fra salgene ble investert i fond i 2021. Avkastningen der var på om lag 4,2 millioner kroner i fjor. 

Saaghus understreker at Normisjons fondsplasseringer skal benyttes til å finansiere internasjonal misjon og aktiviteter i Norge. 

– I 2021 hadde vi ikke behov for å hente ut noe av kapitalen fra fondet og avkastningen er tillagt investeringen.

Flere gjenbruksbutikker
Inntektene fra Galleri Normisjons gjenbruksbutikker er en viktig inntektskilde.

– 2021 var et godt år for Galleri Normisjon, og overskuddet før fordeling av penger til ulike prosjekter var på om lag 800 000 kroner. Det ble åpnet en ny butikk på Bekkestua sist høst og en på Bjørkelangen nå i vår, og vi ser en betydelig vekst i inntektene fra våre gjenbruksbutikker, avslutter Eivind Milton Saaghus.