På rett vei

Etter flere år med store underskudd er Normisjon nå på rett vei. Etter årets første fire måneder er det grunn til optimisme om å nå målet om positivt resultat i 2019. 

8. juli 2019
Tekst Normisjon
Foto Sunniva Vikan/Normisjon

– 2018 endte med et underskudd på 18 millioner etter skatt. Det er som budsjettert for året, men bedre enn forventet ut fra estimatet som ble lagt fram for Landsstyret i høst, sier landsstyreleder Hallgeir Solberg. – Samtidig er dette store summer og vi har måttet gjøre et innhugg i egenkapitalen vår. 

Landsstyreleder Hallgeir Solberg

– Dette resultatet viser også at de grepene vi har tatt med innsparinger og nedbemanning har vært helt nødvendige. Det har vært en krevende prosess, særlig for de ansatte ved felleskontoret i Oslo, og det står respekt av måten de har møtt disse utfordringene, sier Solberg. 

Resultatene etter første tertial i 2019 viser at økonomien i organisasjonen er på rett vei. Landsstyret vedtok i vinter et budsjett for 2019 som ville gi et lite overskudd etter skatt, og så langt inn i året ligger Normisjons felleskontor an til å nå dette målet. 

– Det er blitt jobbet hardt i hele organisasjonen for å skape grunnlag for en drift som er bærekraftig, sier Solberg. 

Økonomi- og administrasjonssjef Trude Andersen

Økonomi- og administrasjonssjef Trude Andersen sier at det er skissert fire grep som skal sørge for orden i Normisjons økonomi: Budsjettdisiplin og økonomistyring, effektivisering, samsvar mellom gaveinntekter og misjonsaktiviteter, og å få mer ut av Normisjons eiendommer. 

– Selv om det fortsatt er usikkerhet rundt inntektene, har vi nå god kontroll på kostnadene, vi har gjennomført nedbemanning og jobber med gjennomføring av flere effektiviseringstiltak, vi ser på ulike løsninger for å tilpasse utgifter på misjonsaktivitet til gaveinntekter, og er i ferd med å gjennomføre en rekke tiltak for å maksimere inntekt på eiendom, sier Andersen. 

Hallgeir Solberg peker også på Normisjons trofaste givere som en del av svaret på at organisasjonens økonomi nå er i ferd med å komme på rett kjøl. Da de dramatiske prognosetallene ble kjent sommeren 2018 var man usikre på hvordan givergleden i organisasjonen ville bli påvirket. 

– Vi opplever at giverne har vært med oss hele veien, og det er vi takknemlige for. Faktisk har vi opplevd å få flere gaver som har vært øremerket ‘underskuddet’, sier Solberg.