Abonnement

Hva vi lagrer og hvorfor?
Ved registrering av abonnement på blader lagrer vi navn og kontaktinformasjon for å kunne sende bladet i posten og for å kunne kontakte abonnenten. Fødselsdato blir registrert for å sikre at vi ikke sender faktura til mindreårig, for å unngå dubletter i kartoteket.

Ved annen betaler trenger vi navn og kontaktinformasjon for å kunne sende ut faktura. Vi sender faktura på epost til de vi kan og papirfaktura til resten.

Vi kontakter aktive abonnenter dersom det er behov for det i forbindelse med deres abonnement. Vi kontakter tidligere abonnenter dersom de aktivt har samtykket til slik kontakt.

Vi sender adressefiler til trykkeriet for å kunne distribuere bladene.

Hvor lenge blir opplysningen lagret?
Abonnement som er fakturert lagres i 5 år i henhold til bokføringsloven. Dersom abonnementet er avsluttet og Normisjon ikke har samtykke eller andre hjemler for å lagre personopplysningene, så vil personopplysningene anonymiseres etter 5 år.

Tilbake til oversikten