Dåpsregister

Hva vi lagrer og hvorfor?
Normisjons menigheter har egne register over hvem som er døpt i den enkelte menighet.  Dette er informasjon som ikke kan slettes. Om den døpte lagres fødselsnummer, fødested, kjønn, navn og adresse. På foreldre lagrer vi fødselsnummer, navn og adresse. Vi lagrer også navn og adresse på faddere. Av generell informasjon lagrer vi dåpsdato, dåpssted, hvilken menighet i Normisjon som sto for dåpen og hvem som utførte dåpen. Denne informasjonen lagres som en dokumentasjon på at personen er døpt. Registeret er også nødvendig for å kunne oppfylle menighetens forpliktelser overfor den som er døpt.

Informasjon om den døpte sendes kun videre til Den Norske Kirke eller annet kirke-/ trossamfunn dersom foreldrene eller den døpte selv ønsker dette. Hvis foreldre ønsker at den døpte skal meldes inn i Normisjon Agder trossamfunn, må egen innmelding sendes trossamfunnet. Dåp er en forutsetning for å være medlem av Normisjon Agder trossamfunn.

Normisjon (sammen med noen andre tilsvarende organisasjoner) og Den norske kirke har utarbeidet en felles sentral veiledning for samhandling mellom lokalmenigheter i Den norske kirke og menigheter i Normisjon om roller og ansvar for kirkebokføring når barn døpes i menigheter i Normisjon og disse samtidig ønskes innmeldt i Den norske kirke.  Avtalen er fra 7. mars 2011.

Informasjon om dåp er en sensitiv personopplysning. Opplysningene blir lagret på ett passordbeskyttet område som kun er tilgjengelig for den ansvarlig for dåpsregisteret og de den ansvarlige har gitt tilgang for.

Hvor lenge blir opplysningen lagret?
Alle dåpsprotokoller blir arkivert i arkivet til den enkelte menighet, både elektronisk og i en papirbasert versjon. Dette arkiveres etter arkivloven. Det betyr i praksis at dåpsprotokollen oppbevares for alltid.

Tilbake til oversikten