Gaver og givertjeneste

Hva vi lagrer og hvorfor?

Normisjon gir givere mulighet til å gi gaver på ulike måter.

Fast givertjeneste
Ved registrering av faste givere lagrer vi personopplysninger for å tilrettelegge for den faste givertjenesten. Opplysningene kommer enten fra skjema på nett eller skjema på papir. Vi lagrer navn og kontaktinformasjon for å kunne registrere giveravtalen på riktig person og sende informasjon om giveravtalen. Dersom giver ønsker skattefradrag for gavene og oppgir sitt fødselsnummer, så lagres dette. Vi lagrer også valg knyttet til formål og eventuell godskriving til lokalt fellesskap. For hver innbetaling lagrer vi tidspunkt, beløp og bankkontonummer.

Enkeltgaver
For hver innbetaling lagrer vi navn, kontaktinformasjon, tidspunktbeløp og bankkontonummer i tråd med gjeldende normer og lovverk. Vi registrerer denne informasjonen knyttet til enkeltgaver for å kunne sende takkebrev, informere om hva gaven er brukt til og om muligheten for skattefritak.

Dersom giver ønsker skattefradrag for gaven og oppgir sitt fødselsnummer, så lagres dette i tråd med skatte- og bokføringsloven. Informasjonen kommer fra skjema på nett eller bankbilaget.

Tilsendt gavegiro
Normisjon har årlig noen gavegiroutsendelser. Faste givere og andre givere som gir regelmessig, mottar slike gavegiroer basert på sitt eksisterende giverforhold. Andre kan også motta giroen basert på aktivt samtykke for å motta gavegiroer. Vi vil også kunne sende gavegiroer til medlemmer og regionavismottakere med begrunnelse i en berettiget interesse i vår organisasjon, men dette kan man reservere seg mot via min side, eller ved å ta kontakt med organisasjonen.

Gave på nett
Dersom gaver gis med kredittkort på normisjon.no, kan giver velge å gi anonymt eller oppgi personopplysningene. Personopplysninger som blir oppgitt, lagres i giverkartoteket for at Normisjon skal kunne rapportere gavebeløpet til Skatteetaten og kunne sende takkebrev. Ved betaling med kredittkort må giverskredittkortinformasjon oppgis i betalingsløsningen til Nets. Lagring og behandling av denne gjøres av Nets i henhold til Nets’ personvernerklæring. Fullstendig kredittkort-informasjon er ikke tilgjengelig for Normisjon.

Gave på Vipps, sms, sosiale medier eller ulike crowdfunding-plattformer
Gaver gitt på Vipps, sms, sosiale medier eller via crowdfunding-plattformer blir regnet som enkeltgave og behandlet deretter.

Innrapportering til Skatteetaten
Har en giver gitt pengegave(r) på minst 500 kr til Normisjon i løpet av et år gir det rett på skattefradrag. Normisjon vil hvert år sende en oversikt til Skatteetaten over giverne som har rett på skattefradrag for foregående år. Giverne får en årsoppgave som viser hvilke opplysninger som er rapportert.

Hvor lenge blir opplysningen lagret?
Normisjon følger bokføringslovens prinsipper angående lagring av gaveføringer, dvs. 5 års lagringstid.

Tilbake til oversikten