Innsyn i lister

Det vil bli gitt innsyn i medlemslister når offentlige myndigheter etterspør dette i forbindelse med søknad om støtte. Slike lister vil inneholde navn, postadresse, fødselsår eller fødselsdato, informasjon om betalt kontingent og hvilket lokallag medlemskapet gjelder.

Hvor lenge blir opplysningen lagret?
Medlemsopplysningene lagres i fem år i henhold til gjeldende lovverk. Dersom Normisjon ikke har samtykke eller andre hjemler for å lagre personopplysningene, så vil også personopplysningene anonymiseres i vårt kunde- og personregister etter dette.

Tilbake til oversikten