Medlemskap

Hva vi lagrer og hvorfor?
Mange av våre lag og fellesskap benytter vårt person- og kunderegister til sin medlemsregistrering for å kunne håndtere denne på en god måte. De fleste av våre barne- og ungdomslag (tilknyttet Acta – barn og unge i Normisjon) registrerer sine medlemslister som sendes inn sammen med årsmeldingen som grunnlag for å søke om økonomisk støtte.

Medlemslistene som sendes sammen med årsmelding inneholder navn, postadresse, fødselsdato, om det er betalt kontingent og beløpet på denne, samt hvilket lokallag og hvilket år medlemskapet gjelder. På medlemskap som registreres forløpende gjennom året registreres i tillegg innmeldingsdato og informasjon om hvordan innmeldingen skjedde. Ved eventuell utmelding vil også utmeldingsdato lagres.

Tilbake til oversikten