Verv og frivillige

Hva vi lagrer og hvorfor?
Personer som har frivillige oppgaver i Normisjon i form av tillitsverv eller styreverv i lokale fellesskap,lederoppgaver på arrangementer eller spesifikke oppdrag som ulønnede medarbeidere, registreres i vår database. De vil bli registrert med navn, postadresse, epostadresse, telefonnummer for å kunne formidle nødvendig informasjon fra organisasjonen. Fødselsdato og kjønn lagres for å kunne fordele oppgaver der det er nødvendig å ta hensyn til kjønn og alder. I tillegg registreres det start- og eventuell sluttdato for et verv og sted og datoer for arrangement en hadde lederoppgaver på.

Politiattest
Frivillige medarbeidere som har oppgaver blant barn og unge eller funksjonshemmede, blir bedt om å levere politiattest. Politiattestregisteret inneholder navn, fødselsdato, når den er fremvist, i forbindelse med hvilken tjeneste den er utstedt, og om den er godkjent uten merknad. Politiattestregisteret blir lagret med særskilt beskyttelse og bare medarbeidere som har ansvar for å administrere oppgaver som krever slik attest har tilgang til å sjekke om det er levert politiattest.

Hvor lenge blir opplysningen lagret?
Opplysninger om tillitsverv og styreverv ansees som historisk viktige opplysninger og slettes ikke fra person- og kunderegisteret.

Opplysninger om lederoppgaver på arrangement tas ut fra kunde- og personregisteret etter fem år, men vil bli lagret i et separat register som ikke brukes til andre formål enn dokumentasjon. Det er kun databaseadministrator, personalleder og generalsekretær som har innsyn i dette registeret.

Opplysninger om levert politiattest slettes ikke.

Tilbake til oversikten