Positivt resultat

– Nå har vi nådd en viktig milepæl for å få et positivt årsresultat i 2019, sier landsstyreleder Hallgeir Solberg

Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Ill./AdobeStock

– Vi tilpasser hvor mye vi bruker på misjon til realistisk budsjetterte gaveinntekter, sier landsstyreleder Hallgeir Solberg. – I tillegg skal driften ved hovedkontoret effektiviseres, og det nedbemannes fem stillinger. 

– Nå har vi nådd en viktig milepæl for å få et positivt årsresultat i 2019. 

– I tidligere år har vi, enkelt sagt, brukt mer penger enn vi har fått inn. Det gjør vi ikke i budsjettet for 2019, sier generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

På internasjonal misjon gikk åtte millioner kroner i 2018 til arbeid som også er blitt fullført dette året. Dette gjelder i hovedsak utbyggingen av Okhaldhunga sykehus, som nå er ferdigstilt, samt midler innsamlet til gjenoppbygging etter jordskjelvet i Nepal i 2015 og etter flom i Sør-Asia i 2017. Disse midlene videreføres altså ikke i 2019, siden disse arbeidene er fullført. 

Den reelle reduksjonen i overføringer til internasjonal misjon i 2019 er dermed på 3,7 millioner kroner sett opp mot 2018. 

– Vi er stolte av at vi nå leverer et budsjett som har et positivt resultat før skatt. Nå er jobben å få arbeidet gjort i tråd med dette budsjettet, sier Kvelland. 

– Vi har tilpasset omfanget av misjonsaktivitet til gaveinntekter og vi jobber også med å finne løsninger som gjør at arbeidet er mindre utsatt for svingninger i gaveinntekter, avslutter Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

Relatert innhold

Velg livet

Med daglige videoer fra SAT-7 og en innovativ kampanje i sosiale medier, har kvinner blitt utfordret til å «velge livet». 

Read article "Velg livet"

Ny generalsekretær i Normisjon

BiG-rektor Kjetil Vestel Haga (50) overtar som generalsekretær i Normisjon etter Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

Read article "Ny generalsekretær i Normisjon"

Tid for pause

Noen ganger kan det ta så lang tid å komme i gang med noe at man blir helt satt ut over hvor fort ting skjer når det først begynner.

Read article "Tid for pause"