Positivt resultat

– Nå har vi nådd en viktig milepæl for å få et positivt årsresultat i 2019, sier landsstyreleder Hallgeir Solberg

Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Ill./AdobeStock

– Vi tilpasser hvor mye vi bruker på misjon til realistisk budsjetterte gaveinntekter, sier landsstyreleder Hallgeir Solberg. – I tillegg skal driften ved hovedkontoret effektiviseres, og det nedbemannes fem stillinger. 

– Nå har vi nådd en viktig milepæl for å få et positivt årsresultat i 2019. 

– I tidligere år har vi, enkelt sagt, brukt mer penger enn vi har fått inn. Det gjør vi ikke i budsjettet for 2019, sier generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

På internasjonal misjon gikk åtte millioner kroner i 2018 til arbeid som også er blitt fullført dette året. Dette gjelder i hovedsak utbyggingen av Okhaldhunga sykehus, som nå er ferdigstilt, samt midler innsamlet til gjenoppbygging etter jordskjelvet i Nepal i 2015 og etter flom i Sør-Asia i 2017. Disse midlene videreføres altså ikke i 2019, siden disse arbeidene er fullført. 

Den reelle reduksjonen i overføringer til internasjonal misjon i 2019 er dermed på 3,7 millioner kroner sett opp mot 2018. 

– Vi er stolte av at vi nå leverer et budsjett som har et positivt resultat før skatt. Nå er jobben å få arbeidet gjort i tråd med dette budsjettet, sier Kvelland. 

– Vi har tilpasset omfanget av misjonsaktivitet til gaveinntekter og vi jobber også med å finne løsninger som gjør at arbeidet er mindre utsatt for svingninger i gaveinntekter, avslutter Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

Relatert innhold

Fra ingenting til alt

Read article "Fra ingenting til alt"

Bedre kompetanse

Vefa Mammedova og Nurana Khalilova arbeider både i Normisjons arbeid på barnehjemmet i Merdekan, men driver også Heyat Ressurssenter to dager i uka.

Read article "Bedre kompetanse"

Frukt som varer

«Dette skal du ha til tegn: Det første året skal dere spise korn som vokser av seg selv, andre året kornet som vokser av det igjen, men tredje året skal dere så og høste, plante vinmarker og spise frukten!» (Jesaja 37:30)

Read article "Frukt som varer"