Positivt resultat

– Nå har vi nådd en viktig milepæl for å få et positivt årsresultat i 2019, sier landsstyreleder Hallgeir Solberg

Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Ill./AdobeStock

– Vi tilpasser hvor mye vi bruker på misjon til realistisk budsjetterte gaveinntekter, sier landsstyreleder Hallgeir Solberg. – I tillegg skal driften ved hovedkontoret effektiviseres, og det nedbemannes fem stillinger. 

– Nå har vi nådd en viktig milepæl for å få et positivt årsresultat i 2019. 

– I tidligere år har vi, enkelt sagt, brukt mer penger enn vi har fått inn. Det gjør vi ikke i budsjettet for 2019, sier generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

På internasjonal misjon gikk åtte millioner kroner i 2018 til arbeid som også er blitt fullført dette året. Dette gjelder i hovedsak utbyggingen av Okhaldhunga sykehus, som nå er ferdigstilt, samt midler innsamlet til gjenoppbygging etter jordskjelvet i Nepal i 2015 og etter flom i Sør-Asia i 2017. Disse midlene videreføres altså ikke i 2019, siden disse arbeidene er fullført. 

Den reelle reduksjonen i overføringer til internasjonal misjon i 2019 er dermed på 3,7 millioner kroner sett opp mot 2018. 

– Vi er stolte av at vi nå leverer et budsjett som har et positivt resultat før skatt. Nå er jobben å få arbeidet gjort i tråd med dette budsjettet, sier Kvelland. 

– Vi har tilpasset omfanget av misjonsaktivitet til gaveinntekter og vi jobber også med å finne løsninger som gjør at arbeidet er mindre utsatt for svingninger i gaveinntekter, avslutter Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

Relatert innhold

God påske!

Jeg måtte ta meg selv i det, her en dag da jeg litt sånn halvspydig fikk sagt til en kamerat av meg at «det der kan du jo ikke tro!»

Read article "Troens dommedag"

Fra elev til lærer

En støttende familie har betydd alt for Ratna. De har støttet henne i målet om en utdanning, men også i troslivet har familien vært viktig. Nå vil Ratna bruke muligheten hun har fått til å gi tilbake til de som har betydd alt.

Read article "Fra elev til lærer"

Nye moglegheiter i Tambo

På reportasjetur til Tambo-skulen møter vi rektor med ein stor papirbunke i handa. Han er på veg for å levere søknad om å opprette ny studielinje på vidaregåande.

Read article "Nye moglegheiter i Tambo"