– Potensielt store reduksjoner i inntekter

– Det er for tidlig å si hvordan korona vil påvirke Normisjons økonomi, men vi følger med på potensielt store reduksjoner i inntekter, sier økonomi- og administrasjonssjef Trude Andersen. 

20. mars 2020
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll

Foto Sunniva Vikan

Økonomi- og administrasjonssjef Trude Andersen

Det er mange faktorer som kan bidra til bortfall av inntekter slik situasjonen er nå: Alle Galleri Normisjon-butikker er stengt (les mer om dette her), leietakeres evne til å betale kan bli redusert, og lavere renter reduserer renteinntekter. Kanskje den aller alvorligste konsekvensen krisen kan føre med seg for Normisjon er imidlertid svikt i giverinntekter. 

– Giverne våre ser ut til å være med i 2020 som aldri før, men vi har liten erfaring med hvordan en slik innenriks-krise vil slå ut, så vi følger nøye med, sier Andersen. 

Hun forteller også at Normisjon har arbeidet en stund med å etablere en buffer for sviktende gaveinntekter til finansiering av internasjonal misjon, og en slik buffer kan i fremtiden være med på å sørge for at denne typen situasjoner ikke får umiddelbare konsekvenser for internasjonalt misjonsarbeid. 

En potensiell konsekvens av koronasituasjonen kan være at aktivitet i samarbeidsland må skaleres ned i tråd med smitteverntiltak i de enkelte landene. Dette kan i sin tur igjen føre til at offentlig tilskudd kan falle bort eller måtte tilbakebetales. 

Andersen forteller også at salget av leilighetsbygget i Pilestredet 100 kan bli utsatt på grunn av uro i markedet med forventning om fall i markedspriser. 

– Vi kartlegger og følger opp muligheter for å kutte kostnader løpende, sier Andersen.   

Relatert innhold

Lytter til Bibelen via en app

Normisjon arbeider blant flere folkegrupper der mennesker utsettes for fiendtlige holdninger og forfølgelse for sin tro. Les om folkegruppen som lytter til Bibelen gjennom en app.

Read article "Bibelen til kristne i det skjulte"

Nå kan du søke om GUS-stipend

Er du etablert i arbeidslivet, men kunne tenke deg å ta fri for å studere Bibelen? Gå Ut Senteret har nå etablert GUS-stipendet. Søknadsfrist 20.april.

Read article "Etablerer GUS-stipend"

Fra landsby til landsby på sykkel

– Relasjonsbygging har vært en viktig del av arbeidet i Mali. Det handler mye om at vi jobber på grasrota, lærer oss språket og kulturen i landet, skriver Karen Ekern.

Read article "Fra landsby til landsby på sykkel"