– Potensielt store reduksjoner i inntekter

– Det er for tidlig å si hvordan korona vil påvirke Normisjons økonomi, men vi følger med på potensielt store reduksjoner i inntekter, sier økonomi- og administrasjonssjef Trude Andersen. 

20. mars 2020
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll

Foto Sunniva Vikan

Økonomi- og administrasjonssjef Trude Andersen

Det er mange faktorer som kan bidra til bortfall av inntekter slik situasjonen er nå: Alle Galleri Normisjon-butikker er stengt (les mer om dette her), leietakeres evne til å betale kan bli redusert, og lavere renter reduserer renteinntekter. Kanskje den aller alvorligste konsekvensen krisen kan føre med seg for Normisjon er imidlertid svikt i giverinntekter. 

– Giverne våre ser ut til å være med i 2020 som aldri før, men vi har liten erfaring med hvordan en slik innenriks-krise vil slå ut, så vi følger nøye med, sier Andersen. 

Hun forteller også at Normisjon har arbeidet en stund med å etablere en buffer for sviktende gaveinntekter til finansiering av internasjonal misjon, og en slik buffer kan i fremtiden være med på å sørge for at denne typen situasjoner ikke får umiddelbare konsekvenser for internasjonalt misjonsarbeid. 

En potensiell konsekvens av koronasituasjonen kan være at aktivitet i samarbeidsland må skaleres ned i tråd med smitteverntiltak i de enkelte landene. Dette kan i sin tur igjen føre til at offentlig tilskudd kan falle bort eller måtte tilbakebetales. 

Andersen forteller også at salget av leilighetsbygget i Pilestredet 100 kan bli utsatt på grunn av uro i markedet med forventning om fall i markedspriser. 

– Vi kartlegger og følger opp muligheter for å kutte kostnader løpende, sier Andersen.