Prosjekt Øst-Asia

I en årrekke har Sagavoll folkehøgskole samlet inn til samme bistandsprosjekt. Her er årets innsamlingskomité, også kalt «pøa-gjengen».

På Sagavoll folkehøgskole har det å gi videre blitt en kultur. For studentene Rebekka og Filip ble bistands-faget avgjørende for valg av folkehøgskole.

Tekst: Inga Lill Nyvoll – foto: Inga Lill Nyvoll/Sagavoll – publisert: 03.12.21

I en årrekke har den kristne folkehøgskolen Sagavoll samlet inn til samme bistands-prosjekt. År etter år setter studentene nye innsamlingsrekorder og giver-gleden sprer seg.

19-åringene Rebekka Thorvik Austad og Filip Haugland Viland, er begge med og leder årets innsamling; blant en gjeng på 15 studen- ter. For Rebekka og Filip var bistands-faget en viktig faktor for at de valgte å gå på nettopp denne folkehøgskolen.

– Jeg hadde lyst å bruke friåret mitt på noe gøy, men samtidig være med å gi noe til andre mennesker. Da jeg hørte at Sagavoll hadde et bistands-fag som en kunne følge gjennom et helt år visste jeg at jeg ville gå her, sier Rebekka.

– Jeg opplever at det gir meg veldig mye tilbake. Det å føle at jeg kan bidra til at andre kan få det bedre oppleves utrolig givende.

Filip (19) og Rebekka (19) synes det er givende å bety en forskjell i andre folks liv.

Julegaver
Et ønske om å hjelpe andre og bety en forskjell i folks liv gjorde at Filip søkte seg inn i prosjekt Øst-Asia.

– Det er noe jeg har tenkt på at jeg vil gjøre når jeg skal begynne å studere også, og da er dette en fin måte å starte på, forteller Filip og sammenligner det hele litt med det å gi julegaver.

– Da vi var små ble vi veldig glad for å få julegaver, men jo eldre en blir jo mer ser en at det er nesten gøyere å gi. Det blir på en måte litt det samme, men kanskje i et ennå større spekter. Vi får være med og påvirke menneskers liv og hverdag, og jeg kan nesten ikke se for meg noe mer givende enn det.

At skolen samler inn til samme prosjekt over flere år er en positiv faktor, mener Rebekka.

– Det gjør at vi får se mer av den langvarige effekten som bidraget vårt har i folk sin hverdag. Jeg er veldig glad for den nødhjelpen som finnes fra ulike organisasjoner, men det er ekstra stort å vite at vi bidrar til en større helhet i menneskers liv.

Vi får være med og påvirke menneskers liv og hverdag, og jeg kan nesten ikke se for meg noe mer givende enn det!

Filip Haulgand Viland (19)

Kambodsja
Prosjektet skolen samler inn til er et samarbeid som Normisjon har med den internasjonale organisasjonen ICC, som arbeider for å gi flere utdanning og for å forhindre menneskehandel i Kambodsja. Gjennom prosjektet er Sagavoll-studentene blant annet med å gi internatplasser til unge studenter i hovedstaden Phnom Penh.

Fjorårets kull samlet inn hele 1,6 millioner kroner til prosjektet, men årets studenter ser ikke bort i fra at de kommer til å sette ny rekord.

– Jeg tror den største grunnen til at skolen vår har klart å samle inn så mye, er at hele skolen engasjerer seg. Det blir et felles prosjekt for oss alle og bidrar til at vi får en felles identitetsfølelse i det å være Sagavoll-student. Det er også en veldig stor del av det sosiale livet på skolen, forteller Rebekka. Med inspirasjon fra den kjente P3-aksjonen

Med inspirasjon fra den kjente P3-aksjonen arrangerer studentene blant annet livesending, hvor ulike deltakere gjør morsomme stunts for bidrag til prosjektet. Årets sending samlet inn over 70 000 kroner.

– Alle studentene på skolen er en viktig del av dette og mange bidrar med å gi av sine egne penger. Det er virkelig et felles prosjekt, beskriver 19-åringene.


Følg Sagavoll-studentene og prosjekt Øst-Asia på instagram: @prosjektostasia

Vipps til prosjektet: 62 65 48