Bærekraftig fremtid

Flere land i verden er svært utsatt for skadelige klimaendringer. Jordras, flom, tørke og skogbranner fører til enorme utfordringer for fattige bønder. Derfor jobber vi for å bevare naturressurser og lære bort klimarobuste jordbruksmetoder.

Det handler om å ta vare på skaperverket, men også om å sikre sårbare mennesker et livsgrunnlag i en verden i endring.

Bærekraftig fremtid i Nepal

Klimaet er i endring, noe som skaper endrede forutsetninger for mange mennesker. For noen trues livsgrunnlaget og dermed også fremtiden.

Read article "Bærekraftig fremtid i Nepal"

Bærekraftig fremtid i India

Klimaendringer preger hverdagen til bønder i India. Vi vil utruste dem for en bedre fremtid!

Read article "Bærekraftig fremtid i India"