Evangelisering og menighetsbygging i Kambodsja

I de siste årene har minst 10 000 blitt kristne gjennom menighetenes målrettede arbeid. De lokale menighetene ønsker å formidle Jesu kjærlighet til mennesker i områder der det finnes få eller ingen kristne i dag. 2000 lokale ledere og pastorer kommer til lederseminar hver sjette måned. Vi støtter et arbeid som trener ledere, som igjen trener ledere, som igjen trener ledere. Denne strategien ser vi at gir stor entusiasme, lokal forankring og den gir god vekst. 

I vårt kirkebyggende arbeid inviteres alle de ulike kirkesamfunnene i de ulike områdene til å være med. Målet er å hjelpe menighetene til å lede sin egen vekst og utvikling videre. Til læringsnettverket Agenda 1 kommer ledergruppene i menighetene, for sammen å finne veien videre som lokal og nasjonal kirke. 

Fordi vi er kristne er det helt naturlig at ord og gjerning går hånd i hånd. De siste årene har vi sett flere tusen voksne komme til tro gjennom godhets- og evangeliseringsaksjonene de lokale menighetene har hatt.

Vi gleder oss over at så mange nye kristne finner sin plass i de lokale menighetene. Fordi vi tror at Gud har skapt oss til fellesskap med han og med hverandre etableres det nære åndelige fellesskap i lokale huskirker. Her kan de som nettopp har blitt kristne stå sammen med andre som deler samme trosgrunnlag og livssyn. Det er en stor støtte å ha et fellesskap der man deler tro og liv. 

Vår samarbeidspartner i det menighetsbyggende arbeidet er Light of Life Church (LLC). 

Årlig budsjett: kr. 2 373 250     Prosjektnummer: 305002

Gi en gave