Håp gjennom utdanning i India

For å hjelpe de som er økonomisk dårlig stilt bidrar vi til at flere kan få seg en yrkesrettet utdanning. Tilbudet er først og fremst til mennesker som ellers vil falle utenom utdanningssystemet på grunn av «drop out» eller at det ikke finnes andre gode alternativer. 

Evangelical Social Action Forum (ESAF) driver en yrkesskole i Dumka kalt Lahanti Institute of Multiple Skills (LIMS). Skolen ble startet i 2014 og per i dag undervises over 1000 mennesker årlig. Målgruppen er jenter, minoritetsungdom og unge som har falt utenfor skolesystemet på en eller annen måte. Hovedproblemet for disse ungdommene er mangel på muligheter. Dette kan føre til at de står i større fare for å bli offer for menneskehandel, vold, alkohol og narkotikamisbruk.  

På LIMS kan studentene velge mellom fag innen håndverk og design, media, IT, og forretningsutvikling. Etter endt kurs får de et vitnemål og kan gå ut i arbeid. LIMS har en grønn profil og alt som blir produsert og laget skal være bærekraftig for miljøet. I 2018 signerte ESAF en avtale med IKEA om å produsere produkter for salg. I denne forbindelse ble det åpnet en fabrikk i Dumka hvor disse produktene blir produsert. Flere hundre har til nå fått jobb på IKEA-fabrikken som blir drevet av ESAF.  

Gjennom prosjektmidlene støtter vi blant annet utbygging og utvikling av LIMS. Gjennom yrkesopplæringen er målet å bekjempe fattigdom og gi ungdommene muligheter til en god fremtid. 

Prosjektet er delfinansiert av Norad.

Prosjektnummer: 324004

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Flere tusen unge får verdige jobber

Langt ute på landsbygda i India ligger skolen som gir utdanning til de aller fattigste i samfunnet.

Read article "Unge i India får en ny sjanse"

Sendte direkte i 24 timer

I helgen var ca 220 elever og 30 ansatte på Danvik folkehøyskole i sving for å samle inn penger til Normisjonssprosjekt i India

Read article "Gikk live i 24-timer for India"

Andre prosjekter i India

Håp gjennom utdanning i India

Selv om mange indiske barn får en god utdannelse er realiteten at mange slutter på skolen etter femte klasse og enda færre begynner på videregående skole.

Read article "Håp gjennom utdanning i India"