Menighetsbygging og evangelisering i Ecuador

Ecuador regnes som et kristent land, overveiende katolsk, men med sterke innslag av tro på magi og tradisjoner fra andinske religiøsiteter. Den evangeliske kirken har vokst frem som et motsvar til denne religionsblandingen og utgjør nå rundt 10 prosent av befolkningen. 

Målet med vårt samarbeid er å utruste nye ledere i samarbeidskirkene våre.

Normisjon samarbeider med to kirker for å spre evangeliet. Kichwa-folket har dannet Iglesia Evangélica Luterana Indígena de Ecuador (IELIE). 

Den andre kirken, Iglesia Evangelica con Confeción Luterana de Ecuador (IECLE), er kirken blant spansktalende mestiser (majoriteten i Ecuador, en blanding mellom spanskættet og indianere). 

Normisjon støtter de to lokale kirkene i form av teologisk utdanning og disippel- og lederkurs.

Prosjektnummer: 502012

Gi en gave