Menighetsbygging og evangelisering på Cuba

Iglesia Evangelica Ùnida Sinodo Luterano (IEU) med sine åtte menigheter er Normisjons samarbeidspartner på Cuba. Gjennom samarbeidet ønsker man å se en lokalt bærekraftig og mer evangeliserende og diakonal kirke. 

IEU har 8 menigheter og flere husmenigheter, og kirken vokser. Utfordringen nå er at kirkeveksten må kvalitetssikres på en god måte. Særlig har det vært vekst i provinsene Santiago og Guantánamo.  Det er også blitt bygget flere kirkebygg.

IEU driver et teologisk seminar med kurs og undervisning på ulike nivå. De jobber målbevisst med dyktiggjøring av medarbeidere og rekruttering til prestetjeneste og annen kirkelig tjeneste.

Normisjon har gitt investeringsstøtte til inntektsgivende prosjekter for i større grad å hjelpe kirken å bli selvstendig økonomisk. 

Med din støtte kan kirken på Cuba styrkes ytterligere. 

Årlig budsjett: kr. 316 215     Prosjektnummer: 501002

Gi en gave