Misjonale kirker på Cuba

Iglesia Evangelica Ùnida Sinodo Luterano (IEU) er Normisjons samarbeidspartner på Cuba. IEU har en sterk visjon om å være en evangeliserende og diakonal kirke, tilstede i lokalmiljøet og i god kontakt både andre menigheter og myndighetene i landet. 

IEU driver teologiske seminar med kurs og undervisning til diakoner og pastorer. Det jobbes målbevisst med rekruttering og dyktiggjøring av lekfolket og av ordinerte medarbeidere. IEU har nå fem menigheter i Santiago og tre i Guantánamo-området. De er også i gang med å plante en ny menighet i bydelen Marianao i Havanna.

Flere av menighetene i IEU driver barnehager tilknyttet menighetene. IEU har også tilbudt tjenester fra kristne psykologer til medlemmer fra ulike menigheter. I en bydel i Santiago leier staten kontor i kirka for psykologtjenester til lokalbefolkningen, i samarbeid med kristne psykologer. 

CRED, et KRIK-lignende arbeid, startet i 2013 med støtte fra KRIK i Gand menighet i Sandnes. Det har betydd mye for barne- og ungdomsarbeidet i IEU, spesielt i Guantanamo. Dette samarbeidet er tilrettelagt av Normisjon sin landansvarlig for Cuba. 

Normisjon ønsker gjennom samarbeidet å støtte IEU med å nå disse målene. Normisjon bidrar blant annet med ressurser til Agenda 1-lærefellesskap, med fokus på misjonale liv og misjonale fellesskap.

18 forsamlinger fra åtte kirkesamfunn har så langt vært med på Agenda 1 på Cuba. Dette var med å gi større frimodighet til mange av deltakerne og styrke fellesskapet mellom kristne på tvers av kirkesamfunn. Et nytt Agenda 1 lærefellesskap var planlagt startet i 2020, men pga COVID er oppstarten nå planlagt i mai 2022. 

Gi en gave