Menneskeverd og like muligheter i Bhutan

Mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bhutan ønsker å regnes som likeverdige med like rettigheter som andre samfunnsborgere. Slik er det ikke i dag, men det tas viktige skritt i riktig retning. 

På eget initiativ har personer med nedsatt funksjonsevne startet Disabled Persons’ Association of Bhutan (DPAB). Vi støtter organisasjonen for å virkeliggjøre deres drøm om å få like rettigheter som alle andre borgere i landet. DPAB ble i 2020 anerkjent av myndighetene og dermed den offisielle organisasjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser i Bhutan. Anerkjennelsen innebærer at mennesker med funksjonsnedsettelsers har sin egen interesseorganisasjon i Bhutan. Dette er et viktig skritt mot like muligheter for alle.  

DPAB jobber med økt bevissthet rundt funksjonshemmedes problemstillinger i Buthan, og hvordan disse utfordringene kan løses. 

Normisjon bidrar i form av organisasjonsutvikling slik at DPAB blir et godt redskap med sunne ledere som kan ivareta behov og interesser for alle med nedsatt funksjonsevne i landet. 

Prosjektet var delfinansiert av Norad. Denne delen av prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2021, men Normisjon viderefører sin støtte for å sikre bærekraft og videre interessearbeid for mennesker med funksjonsnedsettelser og deres rettigheter i Bhutan. 

Prosjektnummer: 323003

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Hektiske tider

Det siste året har vært ett av de mest hektiske i DPABs historie, og arbeidet fortsetter med full styrke.

Read article "Hektiske tider"

Opplæring virker

Namgay Om og Melam Zangmo arbeider med barn med nedsatt funksjonsevne, men hadde aldri lært om inkludering eller holdningsarbeid.

Read article "Opplæring virker"