Menneskeverd og like muligheter i Bhutan

Mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bhutan ønsker å regnes som likeverdige med like rettigheter som andre samfunnsborgere. Slik er det ikke i dag, men det tas viktige skritt i riktig retning. 

På eget initiativ har personer med nedsatt funksjonsevne startet Disabled Persons’ Association of Bhutan (DPAB). Vi støtter organisasjonen for å virkeliggjøre deres drøm om å få like rettigheter som alle andre borgere i landet. DPAB ble i 2020 anerkjent av myndighetene og dermed den offisielle organisasjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser i Bhutan. Anerkjennelsen innebærer at mennesker med funksjonsnedsettelsers har sin egen interesseorganisasjon i Bhutan. Dette er et viktig skritt mot like muligheter for alle.  

DPAB jobber med økt bevissthet rundt funksjonshemmedes problemstillinger i Buthan, og hvordan disse utfordringene kan løses. 

Normisjon bidrar i form av organisasjonsutvikling slik at DPAB blir et godt redskap med sunne ledere som kan ivareta behov og interesser for alle med nedsatt funksjonsevne i landet. 

Prosjektet var delfinansiert av Norad. Denne delen av prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2021, men Normisjon viderefører sin støtte for å sikre bærekraft og videre interessearbeid for mennesker med funksjonsnedsettelser og deres rettigheter i Bhutan. 

Prosjektnummer: 323003

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.