Menneskeverd og like muligheter i Senegal

Normisjon ønsker å støtte gode initiativ i lokalsamfunnet og har gått inn i et samarbeid med Mama Maries barnehjem. Marie er en ildsjel med et stort hjerte for barna i Senegal. 

Mama Maries barnehjem tar imot inntil 15 barn i alderen 1-5 år for kortere og lengre perioder. Noen av barna er også eldre. Dette er barn som er forlatt eller er blitt utsatt for grov omsorgssvikt.

Alle barna er sendt til henne fra lokale myndigheter som selv ikke har et apparat for å gi nødvendig omsorg. Marie er avhengig av støtte fra givere og almisser fra mennesker i lokalsamfunnet. Normisjon støtter med å lønne en person som kan bidra til at barna opplever seg sett og ivaretatt, og som samtidig kan hjelpe Marie med praktisk hjelp. Det er kun disse to som tar hånd om barna og Mama Marie bor sammen med dem i et hus hun leier.

Barnehjemmet er i dag på vei til å få et nytt sted. Marie har kjøpt tomt og det bygges (2023-2025) et bedre egnet barnehjem. Normisjon har bidratt med støtte til oppbygging av det nye barnehjemmet.

Med din støtte øker vi muligheten for at mennesker som Marie skal lykkes med å gjøre en forskjell i andres liv.

Prosjektnummer: 342002

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Solgte syltetøy for 12 000 kr

Samlet inn penger til inntekt for Normisjons arbeid i Senegal på Normisjons største sommerarrangement.

Read article "Solgte syltetøy for 12 000 kr"

– Finnes ikke en bedre investering

Normisjon lanserte nylig et flunkende nytt fastgiverkonsept som har fått navnet «Investor».   

Read article "Nytt fastgiverkonsept!"

Drømmer om et nytt barnehjem for barna i Senegal

Marie Boubane drømmer om å bygge et nytt og bedre hjem for barna på barnehjemmet hun driver i Øst-Senegal.

Read article "Drømmen om et nytt barnehjem"