Menneskeverd og like muligheter i Senegal

Normisjon ønsker å støtte gode initiativ i sivilsamfunnet og har nå gått inn i et samarbeid med Handikapforbundet og Mama Maries barnehjem. Gjennom vår støtte og kontakt øker vi muligheten for at disse skal lykkes med å gjøre en forskjell i menneskers liv.  

I møte med handikapforbundet tilbyr vi jevnlige besøk og samtaler til oppmuntring og glede. Gjennom støtte til mindre bærekraftbudsjetter og deltagelse i aktiviteter og tiltak ønsker vi å gi økt oppmerksomhet til arbeidet som Handikapforbundet driver og styrke rammene for dette arbeidet.  

Mama Maries barnehjem tar imot inntil 15 barn i alderen 1-5 år for kortere og lengre perioder. Noen av barna er også eldre. Dette er barn som er forlatt eller er blitt utsatt for grov omsorgssvikt. Alle barna er sendt til henne fra lokale myndigheter som selv ikke har et apparat for å gi nødvendig omsorg. Mama Marie er avhengig av støtte fra givere og almisser fra mennesker i lokalsamfunnet. Normisjon støtter med å lønne en person som kan bidra til at barna opplever seg sett og ivaretatt, og som samtidig kan hjelpe Mama Marie med alt praktisk. Det er kun disse to som tar hånd om barna og Mama Marie bor sammen med dem i et hus hun leier.

Drømmen er å få kjøpe seg sitt eget og slik redusere kostnadene.

Prosjektnummer: 342002

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Drømmer om et nytt barnehjem for barna i Senegal

Marie Boubane drømmer om å bygge et nytt og bedre hjem for barna på barnehjemmet hun driver i Øst-Senegal.

Read article "Drømmen om et nytt barnehjem"

I Afrika for første gang

Normisjons nye ettåringer i Senegal forteller om de første inntrykkene på et nytt kontinent.

Read article "I Afrika for første gang"

Trygg barndom

Barn blir nedprioritert i Senegal. Vi vil være med å løfte dem opp!

Read article "Trygg barndom i Senegal"